W ostatnim czasie dotarło do nas pełne wdzięczności podziękowanie Sióstr posługujących na Ukrainie – Krysowicach.

Podziękowanie to, dotyczy naszego wsparcia podopiecznych Sióstr czyli chorych i ubogich mieszkańców Krysowic, dotkniętych wojną na Ukrainie.

Wsparcie to, polegało na przekazaniu potrzebnych leków oraz materiałów medycznych, które okazały się niezbędne dla ludzi będących pod opieką Sióstr.

autor J.B.