Podziękowania

Zarząd Główny Stowarzyszenie Lekarze Nadziei dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej za przeprowadzoną przez Młodzież Szkoły zbiórkę materiałów opatrunkowych. Zostaną przekazane ludziom potrzebującym wsparcia lekarskiego, ubogim, bezdomnym, którymi od 30 lat opiekuje się nasze Stowarzyszenie.

Ogromnie cenimy społeczną inicjatywę Dyrekcji i Młodzieży, przekazujemy wyrazy wdzięczności i Dyplom uznania Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

szkola dabrowa gornicza