Podziękowanie

Serdeczne podziękowanie za pomoc w działalności Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, zwłaszcza w pracy Przychodni dla Bezdomnych i Ubogich przy ul. Smoleńsk 4, przesyłamy pracownikom ochrony zdrowia przychodni i szpitali w Krakowie, a w szczególności pracownikom Pogotowia Ratunkowego – zespołowi przy ul. Kościuszki 49 oraz pracownikom mundurowym Policji i Straży Miejskiej.

Szczególne słowa podziękowania za wzorową pomoc i współpracę należą się też Dyrekcji i Pracownikom Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.

Dzięki Państwa zrozumieniu i zaangażowaniu mogliśmy realizować program pomocy społecznej ludziom najbardziej jej potrzebującym, ratować zdrowie i  życie ludzkie oraz dawać tak potrzebną – NADZIEJĘ. 

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei