STOWARZYSZENIE „LEKARZE NADZIEI” Médecins de l’Espoir   •   Doctors of Hope Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000047746

Podziękowanie

Ks. Zbigniew Drobny, E.c,

W niedzielę 17 listopada 2019 r. na zakończenie III Światowego Dnia Ubogich – na zaproszenie Księdza Zbigniewa Drobnego, proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Krzywaczce, wolontariusze Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” (SLN) zbierali pieniądze m. in. na dalszą działalność Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych SLN w Krakowie. Wolontariusze SLN byli również  goszczeni  na plebanii w przerwach pomiędzy mszami św. celebrowanymi przez ks. proboszcza.

Do zbiórki pieniędzy dołożył się osobiście ks. proboszcz Drobny. Łącznie zebrano 1921 zł i 30 gr.

Na ręce ks. proboszcza Zbigniewa Drobnego członkowie SLN składają serdeczne podziękowanie za hojność Parafian. Ten wkład finansowy pozwoli kontynuować cele Stowarzyszenia, z których najważniejsze jest niesienie pomocy medycznej ludności w zagrożeniu życia i zdrowia, osobom cierpiącym z powodu patologii społecznych,  jak skrajne ubóstwo, bezdomność i uzależnienia.

Przewodniczący ZG SLN

Dr n. med. Marian Kopciuch