„Podzielmy się ciepłem” – finał akcji

          

Krakowskie organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „podzielmy się ciepłem”. W tym roku  środki trafiły do 29 organizacji, które 4 grudnia 2019 r. odebrały symboliczne czeki. Powoływany każdego roku Komitet ds. akcji społecznej „podzielmy się ciepłem‘’ opracowuje listę organizacji, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie.
W oparciu o tą listę prezydent miasta wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe  pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym. Podczas uroczystego finału organizacje pozarządowe zakwalifikowane do otrzymania wsparcia otrzymały symboliczne czeki.
W gronie zakwalifikowanych i nagrodzonych znalazło się Stowarzyszenie Lekarze Nadziei.