W dniu 14 lutego 2023 r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich w siedzibie Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a. Zebranie prowadził dr Czesław Osuch – przewodniczący Krakowskiego oddziału TChP.

Prof. Mirosław Szura wygłosił wykład „Zieleń indocjaninowa w zespoleniach jelita grubego – czy to powinien być standard?”. Kolejnym prelegentem był prof. Andrzej Matyja – konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej, który przedstawił aktualny stan chirurgii ogólnej w Małopolsce.

Po omówieniu spraw bieżących Oddziału, w programie wolne wnioski miałem okazję przedstawić trudności w opiece chirurgicznej w Przychodni SLN dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie przy ul. Smoleńsk 4, prosząc kolegów chirurgów o pomoc w pracy przychodni. Pomoc zaoferował prof. Piotr Richter – kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii oraz dyrektor Szpitala im. St. Żeromskiego – dr n. med. Jerzy Friediger; kolega dr med. Janusz Legutko zgłosił czynny udział w pracy Poradni SLN już od marca br.

Pragnę zaznaczyć, że na wniosek prof. P. Richtera decyzją zebranych zgłoszono dra J. Legutkę na Honorowego Członka TChP. Gratulujemy!

Na zdjęciach m. in. książka „Zarys dziejów najstarszej w Polsce katedry chirurgii”, której współautorem jest również dr J. Legutko.

dr n. med. Marian Kopciuch
Przewodniczący ZG SLN