Zmarła śp. Bogdana Pilichowska-Ragno, Człowiek wielkiego serca, dobra i szlachetna osoba, która przez całe życie bezinteresownie służyła ludziom chorym i potrzebującym pomocy.

Od pierwszych chwil stanu wojennego zaangażowana w kolportaż prasy, książek, ulotek, znaczków i świątecznych kartek. Równocześnie zbierała ubrania, żywność, lekarstwa, pieniądze i co tylko było potrzebne dla rodzin represjonowanych. Od 1982 r. nawiązała kontakty z francuskimi organizacjami humanitarnymi, od 1984 r. z powstałą wówczas “Amitie Pologne”, późniejszym “EquiLibre”. Była tłumaczem, zajmowała się od początku do końca transportami, organizowała spotkania francuskich dziennikarzy z działaczami z podziemia itd. W 1989 r. Bogdana Pilichowska-Ragno z Alainem Michelem, prof. Zbigniewem Chłapem i Janiną Ochojską rejestrują polską Fundację EquiLibre. W 1990 r. ze wsparciem Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego Solidarność powstaje Apteka Darów, później Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, którego Bogdana Pilichowska-Ragno była prezesem.

Stowarzyszenie dzięki wsparciu organizacji humanitarnych z Francji, Holandii i Włoch niesie pomoc w postaci leków, środków opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego, specjalistycznej żywności a także odzieży dla Domów Pomocy Społecznej, Fundacji i Stowarzyszeń.

Za swoją działalność społeczną w 2002 otrzymała Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. W 2011 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb Bogdany Pilichowskiej-Ragno odbył się w środę 4 października o godz. 11.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W imieniu Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” w ostatniej drodze towarzyszyli i kwiaty na grobie złożyli Przewodniczący ZG SLN dr Marian Kopciuch i Dyrektor Biura ZG SLN Andrzej Lorenc.

R.I.P.