laptop, na ekranie strona NFZ

Wczoraj na świetlicy Dzieło Pomocy św. Ojca Pio odbyła się prelekcja piel. Zofii Zacharowej – koordynatorki pracy pielęgniarek w Przychodni SLN.

Prelekcja była skierowana do studentów Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, kierunek: zarządzanie w służbach społecznych II rok, specjalność: asystentura medyczna, którzy odbywają w SLN nieodpłatne praktyki.

Nieodpłatne praktyki są integralną częścią procesu edukacji i powinny być realizowane w administracji lub w ramach czynności organizacyjnych. Celem kierunku jest wykształcenie przyszłej kadry wspierającej działalność leczniczą w zakresie profesjonalnej obsługi administracyjnej. Odbywając praktyki student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu administracyjnej obsługi pacjenta, kompetencji pracowników niemedycznych pracujących w placówce: asystent lekarza, rejestracja, biuro obsługi pacjenta.

Jakiś czas temu studenci tejże uczelni odwiedzili przychodnię przy ul. Smoleńsk 4 w ramach wizyt studyjnych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio, zrealizowanych przez dr Karinę Rożek.

autor: J.B.
foto: materiały SLN