Śp. EMILIA CHMIELOWA
Honorowy Członek Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”
Zmarła we Lwowie 27 kwietnia 2021 r.

 

Nie znajdujemy słów, by w pełni wyrazić smutek towarzyszący pożegnaniu Osoby, która poświęciła całe swe życie szlachetnym, celom służenia ludziom żyjącym na Kresach Południowo-Wschodnich, na Ukrainie, wymagającym wsparcia i pomocy.

Myślą przewodnią Jej działalności była chęć nawiązywania przyjaznych stosunków współpracy i porozumienia między oboma żyjącymi tam nacjami: polskiej i ukraińskiej.

Dzięki Jej doskonałej znajomości potrzeb tamtejszej ludności, mogliśmy w ramach misji, jako Lekarze Nadziei organizować nie tylko pomoc lekarską, ale także liczne konferencje i spotkania środowiskowe, a zwłaszcza spotkania z młodzieżą. Obok krzewienia patriotyzmu, pielęgnowania polskich tradycji, kultury i języka – miały one na celu zachęcanie młodzieży do „Powszechnej Promocji Zdrowia”. Nasz program profilaktyki zdrowia spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników konferencji, zwłaszcza lekarzy i nauczycieli. Byliśmy więc, z Panią Emilią Chmielową w Mościskach, we Lwowie, Kamieńcu Podolskim, Płoskirowie, w Żytomierzu i w Czerniowcach.

O wielkim społecznym zaangażowaniu śp. Emilii Chmielowej, świadczą zaszczytne funkcje, jakie pełniła: przede wszystkim, jako twórca i Prezes Federacji Polskich na Ukrainie, Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata, Sekretarz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych czy Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu R.P.

Otrzymała też wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2016), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2011) i Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2004). Ponadto odznaczona była honorowymi odznakami, takimi jak: Zasłużony dla Kultury Polskiej (1996) czy Bene Merito (2013), medalem Pro Memoria oraz statuetką Semper Fidelis (2012).

Dziś możemy jedynie wymienić Jej zasługi i wspominać tę niezwykłą, zawsze pogodną Osobę i Jej życzliwość dla ludzi zwracających się do Niej o pomoc.

Pozostanie w naszej pamięci, jako wzór Człowieka, który nigdy nie utracił Nadziei na rozwiązanie problemów zwaśnionego świata.

 

b. Przewodniczący ZG SLN
prof. dr med. Zbigniew Chłap

Przewodniczący ZG SLN
dr n. med. Marian Kopciuch