Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam propozycje zmian w statucie, które zgodnie z decyzjami podjętymi na sobotnim zebraniu mają zostać opublikowane na stronie internetowej SLN wraz z informacją, iż propozycje i uwagi do tych zmian członkowie mogą składać e-mailowo, lub pisemnie do 28 lutego 2023 r.

Adwokat Tomasz Maziarz