W dniu dzisiejszym tj. 30 listopada 2022 r., został podpisany protokół przekazania wyposażenia Przychodni dla Bezdomnych w Warszawie na rzecz Stowarzyszenia „Jesteśmy Nadzieją”.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Nadzieją”, od 1 grudnia 2022 r., będzie kontynuować misję Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”, niesienia pomocy medycznej i humanitarnej osobom doświadczającym bezdomności.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem między stronami ustalono miedzy innymi że Stowarzyszenie „Jesteśmy Nadzieją” może korzystać w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z określeń wiążących ją z naszym stowarzyszeniem. W szczególności „Jesteśmy Nadzieją” może każdorazowo posługiwać się określeniami, iż „wywodzi się” lub „kontynuuje misję” Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” lub Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” Oddział w Warszawie lub podobnych oraz, że zostało utworzone przez Członków Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”.