W dniu dzisiejszym tj. 30 listopada 2022 r., został podpisany protokół przekazania wyposażenia Przychodni dla Bezdomnych w Warszawie na rzecz Stowarzyszenia “Jesteśmy Nadzieją”.

Stowarzyszenie “Jesteśmy Nadzieją”, od 1 grudnia 2022 r., będzie kontynuować misję Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei”, niesienia pomocy medycznej i humanitarnej osobom doświadczającym bezdomności.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem między stronami ustalono miedzy innymi że Stowarzyszenie “Jesteśmy Nadzieją” może korzystać w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z określeń wiążących ją z naszym stowarzyszeniem. W szczególności “Jesteśmy Nadzieją” może każdorazowo posługiwać się określeniami, iż “wywodzi się” lub “kontynuuje misję” Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei” lub Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei” Oddział w Warszawie lub podobnych oraz, że zostało utworzone przez Członków Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei”.