Przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w roku 2019.

Uwagi i zapytania prosimy kierować pod adresem poczty elektronicznej medaid@sln.org.pl w terminie 7 dni od daty publikacji sprawozdania.