Szczęśliwych, spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2024 Roku
życzą
Wolontariusze i Pracownicy
Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”