Z początkiem grudnia 2022 r. w Przychodni SLN dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich mieszczącej się w budynku Centrum Dzieła św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 SLN gościliśmy p. redaktor Sylwię Pieczara z Magazynu Medycznego TVP Kraków.

Pani redaktor przeprowadziła wywiad z pracującymi w tych dniach lekarzami-wolontariuszami oraz pacjentami.

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1981 r., zarejestrowaną dopiero w 1989 r. z uwagi na restrykcje polityczne. Stara się nieść pomoc medyczna ludziom żyjącym w ubóstwie, nieraz na granicy nędzy, bezdomnym, bez pracy, niepełnosprawnym, rencistom.

Trzeba podkreślić, ze Przychodnia przyjmuje w ciągu roku ponad 5 tys. pacjentów, wśród których znaczna część zgłasza się w dramatycznym stanie zdrowia – średnio 2-3 osoby w tygodniu, po wstępnym zaopatrzeniu medycznym, wykonanymi badaniami analitycznymi, konsultacji przez lekarza specjalistę, wykonanym EKG czy też USG, RTG przewozimy karetką PR na SOR i są z reguły przyjmowani do leczenia szpitalnego.  W Przychodni przyjmują specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, lekarze rodzinni, kardiologii, geriatrii, neurochirurgii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, laryngologii, okulistyki, psychiatrii, ginekologii, dermatologii, stomatologii oraz psycholodzy – co zresztą zarejestrowała kamera. Należy zaznaczyć, że osoby bezdomne i ubogie z reguły są nieubezpieczone (blisko 70%), nie są przyjmowani i leczeni przez publiczna służbę zdrowia, stąd też praktycznie korzystają jedynie z pomocy medycznej w Przychodni SLN.

To reportaż o życiowych dramatach, przedstawiający oblicza bezdomności, która zmienia człowieka, zmienia wartości. Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” stara się nieść konkretna pomoc medyczna tym ludziom. Pacjenci otrzymują nieodpłatnie doraźne leczenie farmakologiczne, bieliznę, środki czystości.

Dziękujemy TVP Kraków za podjęcie pomijanego tematu opieki medycznej dla ludzi ubogich i bezdomnych w naszym społeczeństwie.

Materiał jest dostępny pod adresem: https://krakow.tvp.pl/1369179/magazyn-medyczny