14-te Urodziny Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

“Tak jak urodziny świętuje się w gronie najbliższych, tak i 14. rocznicę ustanowienia Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przeżywaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi – wolontariuszami, braćmi kapucynami, siostrami felicjankami oraz zaprzyjaźnionymi organizacjami.

We wspomnienie Ojca Pio, tj. 23 września spotkał nas wyjątkowy przywilej. W naszym centrum przy ulicy Smoleńsk powitano relikwie św. Ojca Pio oraz bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Uroczystość była częścią uroczystości 50. rocznicy śmierci Ojca Pio oraz 100. rocznicy otrzymania przez niego stygmatów.

– Osoby bezdomne razem z nami i wszystkimi czcicielami św. Ojca Pio łączą się w modlitwie i czuwaniu w tym Jubileuszowym roku stu lat od otrzymania przez naszego patrona stygmatów i pięćdziesięciu lat od jego przejścia do domu Ojca – powiedział dyrektor Dzieła br. Grzegorz Marszałkowski OFM Cap. – Obecność relikwii naszego Patrona jest znakiem jego modlitewnego wsparcia dla naszych wszelkich działań – dodał.

Relikwie świętego Ojca Pio umieszczone zostały w atrium budynku Dzieła przy ul. Smoleńsk 4, w którym znajdują się m.in.: łaźnia, pralnia, garderoba, świetlica i punkt doradztwa zawodowego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz Kuchnia Społeczna im. Siostry Samueli, prowadzona przez siostry felicjanki.

Obok relikwii św. Ojca Pio umieszczono relikwiarz bł. Marii Angeli Truszkowskiej CSSF, założycielki Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego. Siostry felicjanki prowadzą kuchnię społeczną, z której korzystają osoby ubogie i potrzebujące. – Siostry z inspiracji bł. Matki Angeli prowadzą tę kuchnię już od 1872 roku. Najpierw działanie kuchni skierowane było na osoby starsze, potem w krótkim czasie pojawili się też młodzi studenci. I tak jak siostry wtedy zorientowały się, żeby ludziom potrzebującym pomagać na miarę możliwości, tak robią do dziś – zauważa s. Alina Płoszczyca – przełożona prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Relikwie umieszczono w przestrzeni dostępnej dla wszystkich przychodzących, zarówno do Dzieła, jak i do stołówki. – Centralnym miejscem naszego budynku przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie jest atrium, w którym chcemy stworzyć taką przestrzeń do modlitwy i wyciszenia. Relikwie będą tu obecne, aby nam nieustannie przypominać, że naszym powołaniem jest świętość – twierdzi br. Marszałkowski. – Wierzymy, że dla nas i naszych podopiecznych tego typu obecność obu świętych i błogosławionych przypominać będzie, by słowo przemieniać w czyn oraz że zmiana w życiu zawsze jest możliwa – podsumowuje s. Płoszczyca.

Centrum przy ulicy Smoleńsk działa od 23 września 2013 roku. Wtedy też Kuchnia Społeczna Siostry Samueli przeniosła się tu ze swojej poprzedniej siedziby.”

Źródło: Strona Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

W tym uroczystym dniu uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Fot. Paulina Stępień