W dniu 17 lutego 2022 r. w Przychodni SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie odbyło się spotkanie z Panią Anną Cherner-Drieux, radcą polityczną Ambasady Francji, i Panem dr hab. Radosławem Ptaszyńskim, historykiem i socjologiem, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z przygotowaniem wystawy z okazji rocznicy Pierwszego Europejskiego Spotkanie Wschód-Zachód „Medycyna Humanitarna i Prawa Człowieka”, które odbyło się w Krakowie w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 1990 roku. Gospodarzem i współorganizatorem była polska filia Médecins du Monde w Krakowie.

Symbolicznym efektem Spotkania stało się podpisanie przez wszystkich delegatów wspólnej deklaracji w postaci Europejskiej Karty Działań Humanitarnych, zwanej przez prasę europejską Kartą Krakowską.

Spotkanie Europejskie w Krakowie było dla polskiego Stowarzyszenia Lekarze Świata niezwykle ważnym wydarzeniem, rzutującym na dalszą naszą działalność. Opublikowanie Europejskiej Karty Działań Humanitarnych uznano za wydarzenie doniosłe nie tylko w skali Europy, ale i świata.

Na zakończenie naszego spotkania Szanownym Gościom wręczono monografię „Lekarze Nadziei z pomocą bez granic” autorstwa prof. Zbigniewa Chłapa.

 

dr n. med. Marian Kopciuch
Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei