W dniu 18 grudnia 2021 roku wolontariusze i pracownicy Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” oraz zaproszeni Goście – spotkali się na tradycyjnym wieczorze wigilijnym. Przewodniczący ZG SLN, dr Marian Kopciuch – serdecznie przywitał zebranych.  Dyrektor Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio brat Jacek Waligura odczytał fragment Pisma Św. oraz podziękował lekarzom i pielęgniarkom za ich posługę na rzecz osób bezdomnych i ubogich.

Następnie łamano się opłatkiem i śpiewano kolędy przy akompaniamencie Andrzeja Knapika – barda pubu „Pod Kurantami„. Wysłuchano również mini recital w Jego wykonaniu. Owacjom nie było końca. Podziwiano i wychwalano tradycyjne dania wigilijne serwowane przez siostrę Bernadettę z Kuchni Społecznej s. Samueli. 

W czasie wieczoru przypomniano także ważniejsze wydarzenia z działalności Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei w mijającym roku. Na zakończenie spotkania wigilijnego odczytano życzenia od Honorowego Członka SLN prof. dr hab. Zbigniewa Chłapa.