W dniu 17 grudnia 2022 roku wolontariusze i pracownicy Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” oraz zaproszeni Goście – spotkali się na tradycyjnym wieczorze wigilijnym. Przewodniczący ZG SLN, dr n.med. Marian Kopciuch – serdecznie przywitał zebranych. Dyrektor Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio brat Jacek Waligura odczytał fragment Pisma Św. oraz podziękował lekarzom i pielęgniarkom za ich posługę na rzecz osób bezdomnych i ubogich.

Brat Jacek Waligura udzielił wszystkim błogosławieństwa na okres świąt Narodzenia Pańskiego oraz poświęcił opłatki, które rozdał uczestnikom. Po przełamaniu się opłatkiem, spożywano potrawy wigilijne i śpiewano kolędy przy akompaniamencie Andrzeja Knapika – barda pubu „Pod Kurantami”. Wysłuchano również mini recital w Jego wykonaniu. Wręczono dyplomy z dedykacjami dla osób, które szczególnie tego roku były aktywne w działalności Stowarzyszenia. Podziwiano i wychwalano tradycyjne dania wigilijne serwowane z Kuchni Społecznej s. Samueli.

W czasie wieczoru przypomniano także ważniejsze wydarzenia z działalności Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” w mijającym roku. Ponownie wybrany na stanowisko Przewodniczącego ZG SLN dr n.med. Marian Kopciuch w swym krótkim wystąpieniu przedstawił między innymi plany zmian w statucie Stowarzyszenia oraz życzył zebranym, aby Nowy Rok dal nam wytrwałość w naszej pracy i naszych staraniach, aby czekające nas zmiany okazały się lepsze a nasza praca przysporzyła nam nowych, prawdziwych przyjaciół.