W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Kraków i Miastem Frankfurt nad Menem o współpracy w dziedzinie pomocy społecznej, w dniach 9-13 września 2019 r. przebywała w naszym mieście delegacja z Niemiec. Tematyka wizyty dotyczyła pomocy i wsparcia dla osób bezdomnych w Krakowie.

Wizyta miała miejsce 12 września 2019 r. w siedzibie Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei dr n. med. Marian Kopciuch dokonał prezentacji działalności Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich, a następnie delegacja miała okazję przyjrzeć się pracy lekarzy podczas przyjęć pacjentów.

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei otrzymało od przewodniczącego delegacji zaproszenie do złożenia w przyszłym roku wizyty we Frankfurcie nad Menem.