27 stycznia 2020 r. w Przychodni dla Bezdomnych SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie odbyło się spotkanie z dr med. Krystyną Rotkiewicz z Wilna, z którą Stowarzyszenie współpracuje od 1990 r. W spotkaniu uczestniczyli prof. A. Nowak, dr Marian Kopciuch oraz Łucja Wrońska.

Dr Krystyna Rotkiewicz jest szczególnie zaangażowana w utrwalaniu pamięci o ś.p. Profesorze K. Pelczarze, wybitnym polskim uczonym, zamordowanym w wileńskich Ponarach w 1943 r.

W 2019 r. dr med. Krystyna Rotkiewicz została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

W 2019 r. odznaczenia za działalność społeczną otrzymali kolejni członkowie SLN:

1. Zbigniew Chłap – Medal „Dziękujemy za Wolność‘’ – przyznany przez Stowarzyszenie „Sieć Solidarności‘’, Medal Stulecia „Polonia Rediviva” – przyznany przez Prezydenta RP,

2. Anna Grajcarek – Medal „Dziękujemy za wolność‘’ – przyznany przez Stowarzyszenie „Sieć Solidarności‘’.