W dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie ZG SLN przy al. Pokoju 7 w Krakowie odbyło się spotkanie pracowników Apteki Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej (ul. Na Błonia 1 w Krakowie) z pracownikami Charytatywnego Punktu Wydawania Leków na os. Dywizjonu 303 w Krakowie. Celem spotkania było przekazanie części leków Apteki SPO im. Anny Fiszerowej dla Charytatywnego Punktu Wydawania Leków SLN.

Dla przypomnienia – Apteka SPO od początku pandemii zawiesiła swoją działalność w związku z zamknięciem Przychodni. Uczestnicy spotkania – w większości działający od czasu powstania Solidarności – wspominali początki działalności, podkreślali olbrzymią pomoc w dostawie leków ze strony krajów Europy Zachodniej, a w szczególności Francji, Włoch i Niemiec. Obecnie pomoc ta przebiega w znacznie ograniczonym zakresie i głównie dotyczy okresowych dostaw leków z Niemiec i Włoch.

Punktem kulminacyjnym spotkania było podziękowanie ze strony uczestników spotkania dla kończącej pracę Pani mgr Elżbiety Duńskiej – wieloletniej kierowniczki Charytatywnego Punktu Wydawania Leków SLN.