SPRAWOZDANIE z II Międzynarodowej Konferencji Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (2-nd ICPMS in Poprad)

W dniach 21-23 września w Popradzie na Słowacji odbyła się Druga Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (2-nd ICPMS) poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa biomedycznego człowieka.

Konferencja pod tytułem “BIOMEDICAL SECURITY – A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR A MULTIFACETED PROBLEM” odbyła się pod Patronatem Honorowym Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, natomiast Komitet Honorowy konferencji stanowili:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Prof. dr hab. Jacek Sapa

Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Prezes ZG PTFarm

Prof. dr hab. Janusz Pluta

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Przewodniczący Komitetu Naukowego ‒ Prof. dr hab. Dariusz Adamek

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ‒ Prof. UJ dr hab. Bożena Muszyńska
W konferencji wzięło udział: 80 uczestników z Polski, Słowacji i Węgier prezentujących: 11 wykładów oraz 77 doniesień, w tym 23 krótkie doniesienia ustne oraz 54 postery elektroniczne.

Na zaproszenie prof. dr hab. Władysława Opoki, jednym z wykładowców był Przewodniczący ZG SLN dr n. med. Marian Kopciuch

zrzut