Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SLN

Do Wszystkich Członków
Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków w dniu 8 czerwca 2019 roku (sobota) o godz. 11.00.

Miejsce obrad Zebrania: Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych
i Ubogich SLN, ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Porządek Zebrania oraz szczegóły są dostępne poniżej:

Uczestnicy spotkania otrzymają książkę autorstwa Pana Prof. Zbigniewa Chłapa pod tytułem “Lekarze Nadziei z pomocą bez granic” (Wydawca – Medycyna Praktyczna Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, www.mp.pl).