11 lutego 2021 roku ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Światowy Dzień Chorego ustanowił w 1992 r. św. Jan Paweł II.

To święto skłania do zadumy i wspomnienia tych, którzy cierpią, jak i tych, którzy chcą to cierpienie ukoić.

W tym dniu gościliśmy TVP Kraków z p. red. Anną Kaszewską – nagrywano przebieg pracy Przychodni dla Bezdomnych i Ubogich SLN w Centrum Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Wiadomo, że niskie temperatury zwiększają ryzyko pogorszenia stanu zdrowia oraz zagrożenia śmiercią szczególnie u osób dotkniętych bezdomnością.

Poniższe fotografie z dnia 11 lutego 2021 r. uwidaczniają przypadki, w których niesiemy pomoc chirurgiczną udzieloną dla bezdomnych w Przychodni SLN.

Wszystkim, którzy doświadczają choroby czy tez szczęśliwie wracają do zdrowia, życzymy pogody ducha i wytrwałości mimo przeciwności losu.