Walne Zebranie Członków SLN

W dniu 8 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Zebranie zostało zwołane celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

W zebraniu wzięło udział 24 Członków SLN. Po zapoznaniu się Członków z protokołem Głównej Komisji Rewizyjnej SLN, nastąpiło głosowanie i głosami 24 za i 0 przeciw, sprawozdanie zostało zatwierdzone.