Walne Zgromadzenie Członków SLN

Do
Wszystkich Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
Współpracowników, Wolontariuszy
Zaproszonych Gości
Zarząd Główny SLN zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków SLN w dniu 9 czerwca (sobota) b.r. o godz. 10.30 – 15.00, które odbędzie się w Krakowie ul. Smoleńsk 4, w Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich.
I. Pierwszy termin – godz. 10.30
II Drugi termin – godz. 11.00
Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania – Przewodniczący ZG – Prof. dr hab. Zbigniew Chłap
2. Wybory:
– Komisji Skrutacyjnej
– Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
– Komisji wniosków
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
4. Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego
5. Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego
(Sprawozdania dotyczą lat: 2016 – 2017)
6. Raport Komisji Rewizyjnej ZG
7. Dyskusja – wnioski
(głosowanie)
8. Wniosek Zarządu Głównego o powołaniu nowych władz SLN:
– wybór nowego przewodniczącego ZG (głosowanie)
– zmiany na stanowiskach w ZG i Oddziałach (propozycje)
– dyskusja
9. Przerwa na kawę
10. Informacje bieżące, program działalności 2018 – 2020
11. Wolne wnioski
Przewidywane zakończenie Zebrania : godz. 15.00

Ze względu na ważne problemy i wybory władz, bardzo proszę o niezawodne, osobiste uczestnictwo w Walnym Zebraniu.

Łączę koleżeńskie pozdrowienia

Przewodniczący Zarządu Głównego

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei

Prof. dr hab. Zbigniew Chłap