Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SLN

Dnia 9 czerwca 2018 roku przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.W zebraniu uczestniczyło 38 aktywnych członków SLN z Krakowa i Warszawy.

Na zebraniu uczestniczyli m. in. :

– Prof. dr hab. Igor Gościński – Przewodniczący Zebrania

– Prof. dr hab. Zbigniew Chłap – Przewodniczący Stowarzyszenia

– Br. Grzegorz Marszałkowski – Dyrektor Centrum Pomocy św. Ojca Pio

– Prof. dr Piotr Kopiński – były Sekretarz SLN

– Dr Maria Sielicka – Gracka – Przewodnicząca o / Warszawskiego SLN

– mgr Agnieszka Fill – Kierownik Przychodni Lekarskiej SLN w Warszawie

Oddział Krakowski reprezentowali:

– Dr Anna Kopta – kierownik Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich

– Mgr farmacji Elżbieta Duńska – kierownik Apteki Darów SLN

oraz Seniorzy i członkowie założyciele SLN:

– Dr med. Czesław Żurowski (otrzymał tytuł Honorowego Członka SLN)

– Dr Roman Kozłowski

– Dr Janina Rościszewska.

– Dypl. piel. Anna Grajcarek

Profesor Zbigniew Chłap przedstawił sprawozdanie ZG SLN i przekazał zasłużonym współpracownikom dyplomy uznania:

– Dr Róża Czempas

– Dr Stanisława Łukasik

– Dypl. piel. Krystyna Sarek

– Dypl. piel. Zofia Zachara

– Sekretarz: Łucja Wrońska.

Po ponad trzydziestu latach działalności, Pan Prof. dr hab. Zbigniew Chłap, zrezygnował z pełnionej dotąd funkcji Prezesa Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. (aplaus na stojąco)

Zebrani bardzo dziękują Panu Profesorowi za wszystkie lata charytatywnej i humanitarnej działalności na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących pomocy medycznej.

W trakcie zebrania został wybrany nowy Przewodniczący Zarządu Głównego SLN, Pan dr n. med. Marian Kopciuch.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Zebranie zakończyło się w przyjaznej atmosferze solidarności zawodowej i społecznej.
Prezes
grupowe