W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei mieszczącej się budynku w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio gościliśmy p. Elżbietę Kois-Żurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Podczas spotkania przedstawiono w skrócie podsumowanie działalności Oddziału Krakowskiego SLN w roku 2021 oraz zapoznano z pracą naszej Przychodni. Dla podkreślenia – spotkanie odbywało się podczas przyjmowania pacjentów przez lekarzy, psychologów i pielęgniarki, wykonywania opatrunków, badań USG i wydawania bezpłatnie leków dla zdiagnozowanych w tym dniu pacjentów oraz recepturowych.

Zaproszenie Pani Dyrektor do naszej Przychodni było związane również z pismem warszawskich członków stowarzyszenia przesłanym do Prezydenta Miasta Krakowa.

Na zakończenie podarowano p. Dyrektor plakat, który był przedstawiony przez Przewodniczącego ZG SLN dr n.med. Mariana Kopciucha podczas X Kongresu Polonii Medycznej i III Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich, który w 2019 r. odbył się w Gdańsku.