Z inicjatywy Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej, 25 stycznia 2023 r., a więc podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kurii krakowskiej odbyło się spotkanie ewangeliokalnego pastora Davida Hathaway’a i jego współpracowników ze współorganizatorami festiwalu Czas dla nadziei. Obecni byli przedstawiciele Alpha Polska (Antoni Tompolski), Lekarzy Nadziei (z dr Marianem Kopciuchem), Fundacji Góra Oliwna, krakowskiego Światowego Dnia Ubogich (Julia Bromberek) oraz Rady Dialogu (o. Jacek Dubel i Krystyna Błażejczyk). Obecni podzielili się swoim doświadczeniem w służbie ubogim.

David Hathaway swą główną misję jaką jest ewangelizacja łączy z pomocą potrzebującym. Ostatnio są to dostawy pomocy humanitarnej na Ukrainę, którą systematycznie odwiedza mimo trwającej wojny i swojego wieku (90 lat!). W wystąpieniu podkreślał konieczność pomagania w taki sposób, żeby osoby potrzebujące otrzymały możliwość zmiany swojej sytuacji. Jako przykład podawał współpracę z samorządami lokalnymi. Osoby bezdomne otrzymały pomieszczenia wymagające remontu, który same przeprowadzili przy wsparciu wolontariuszy.

Dr Marian Kopciuch opisał pracę, którą Lekarze Nadziei wykonują w Krakowie na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Przy Dziele o. Pio prowadzą przychodnię w oparciu o pracę wolontaryjną oraz dary, zwłaszcza leki i materiały opatrunkowe ofiarowywane przez mieszkańców Krakowa. Rocznie są to dziesiątki tysięcy leków i setki wizyt lekarskich, także u lekarzy specjalistów. W ten sposób wypełniana jest luka jaką w systemie ochrony zdrowa w Polsce stanowią osoby nie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Osoby zaangażowane w organizację Światowego Dnia Ubogich podkreślały udział młodych w służbie osób potrzebujących, a także znaczenie ewangelizacyjne tego wydarzenia. Podczas kilku dni wspólnego działania, w którym uczestniczą setki wolontariuszy, integrują się środowiska zaangażowane na co dzień w pomoc i kolejne osoby, które czują się wezwane, żeby dołączyć do istniejących już dzieł. Służba Chrystusowi obecnemu w bliźnim jest też polem do spotkania osób różnych wyznań i ma znaczenie ekumeniczne.

Zebrani wyrazili nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie i po czasie rozeznania zostanie podjęte jakieś wspólne dzieło.

Krystyna Błażejczyk