Miło nam poinformować, iż na kolejną kadencję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie został ponownie wybrany lek. dent. Robert Stępień.

Władze Statutowe Stowarzyszenia Lekarze Nadziei wraz z wolontariuszami i pracownikami pragną z tej okazji złożyć Panu Prezesowi serdeczne gratulacje.

Życzymy, aby podejmowane przez Pana decyzje służyły zarówno całemu środowisku lekarskiemu jak i dobru społecznemu.

Przewodniczący ZG SLN korzystając z tej okazji złożył na ręce Pana Prezesa okolicznościowy dyplom z podziękowaniem za wieloletnie wsparcie naszego Stowarzyszenia.

Liczymy na kontynuację współpracy i wsparcie w realizacji misji na rzecz osób ubogich, bezdomnych oraz na progu wykluczenia społecznego.