W dniach 7-8 czerwca w Trzemesznie odbyła się XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa, której tematem były problemy psychospołeczne dzieci i młodzieży w kontekście interwencji kryzysowej zdrowia psychicznego.

Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego do Trzemeszna zjechali się lekarze i specjaliści z całego kraju zajmujący się problemami psychospołecznymi w kontekście interwencji kryzysowej i zdrowia psychicznego. Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili także pracowników naukowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, NFZ, policjantów, duchownych, pielęgniarki, nauczycieli oraz osoby zainteresowane niesienie pomocy dzieciom i młodzieży pozostającej w kryzysie psychicznym.

Podczas uroczystych sesji naukowych zaprezentowało się około trzydziestu  specjalistów, wśród nich także przewodniczący Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei – dr n. med. Marian Kopciuch z tematem „Analiza wybranych czynników i warunków zachowań w rozwoju z okresu młodości osób, które dokonały samobójstwa w jednostkach penitencjarnych w Polsce”. Uczestnicy konferencji aktywnie uczestniczyli w dyskusjach oraz z zainteresowaniem przysłuchiwali się wystąpieniu Przewodniczącego SLN, który jest równocześnie prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.

Na szczególną uwagę zasłużyło także wystąpienie Prof. AJP dr hab. Adama Czabańskiego – Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego w Warszawie, który podjął ze zgromadzonymi na auli dyskusję w kontekście tematu „ Samobójstwa dzieci i młodzieży w Polsce” oraz ich przeciwdziałaniu.

autor: J.B.