CHARYTATYWNY KONCERT NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

W dniu 6 stycznia 2018 roku o godz. 20.00 odbył się w Bazylice Mariackiej „Koncert dla Trzech Króli”

pod Honorowym patronatem Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Zaproszenie i zapewnienie wspaniałej oprawy Koncertu zawdzięczamy Ks. Prałatowi Dariuszowi Rasiowi, Archiprezbiterowi Bazyliki Mariackiej.

Pełnej organizacji Koncertu podjęło się Stowarzyszenie „TAK – Kraków”, którego Prezesem jest Pan Ireneusz Raś, Poseł na sejm RP, inicjator Czwartego już Koncertu Charytatywnego, w którym Stowarzyszenie Lekarze Nadziei przeprowadzało kwestę, na rzecz ludzi bezdomnych.

W bardzo pięknym i poruszającym programie Świątecznego Koncertu wystąpili:

  • Andrzej Sikorowski z córką Mają i zespołem orkiestralnym
  • Chór i Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, pod dyrekcją Rektora Akademii Muzycznej, Prof. dr hab. Stanisława Krawczyńskiego

Znakomite partie solistów jak i wprost rewelacyjne wykonanie Chóru i Orkiestry Akademii Muzycznej, wzbudziły podziw wszystkich słuchaczy.
Na zakończenie Koncertu, Prof. dr hab. Zbigniew Chłap, Przewodniczący Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, wyraził wdzięczność wszystkim wykonawcom Koncertu, organizatorom, sponsorom i jednostkom Straży Pożarnej, zabezpieczających Koncert.
Jednocześnie zapewnił, że pełna kwota pieniędzy w wysokości: 10.223,44 zł zebrana w czasie kwesty, zostanie w całości przekazana na pomoc medyczną dla ludzi bezdomnych.

3-kroli-ok-min

 

Magazyn SLN – pomoc bezdomnym

W grudniu 2017 roku Magazyn SLN wydał 28 worków z odzieżą roboczą, kurtki zimowe, koce, śpiwory dla bezdomnych Centrum św. Ojca Pio.

Podziękowania

Zarząd Główny Stowarzyszenie Lekarze Nadziei dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej za przeprowadzoną przez Młodzież Szkoły zbiórkę materiałów opatrunkowych. Zostaną przekazane ludziom potrzebującym wsparcia lekarskiego, ubogim, bezdomnym, którymi od 30 lat opiekuje się nasze Stowarzyszenie.

Ogromnie cenimy społeczną inicjatywę Dyrekcji i Młodzieży, przekazujemy wyrazy wdzięczności i Dyplom uznania Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

szkola dabrowa gornicza