Priorytetami Stowarzyszenia Lekarze Nadziei jest stosowanie podstawowych założeń: „pomoc humanitarna nie zna granic” oraz „medycyna humanitarna jest nadal nieodłącznym elementem życia społecznego w XXI wieku”.

Dramatyczne wydarzenia na świecie, zbrojnie rozwiązywane konflikty potwierdzają  aktualność tych założeń pomocy w zagrożeniach cywilizacyjnych.

W ciągu 33 lat istnienia nasze Stowarzyszenie przeprowadziło 15 misji zagranicznych, jednak w ostatnich latach ze względu na duże utrudnienia administracyjne w wyjazdach osób i w przewozach materiałów medycznych, pomoc medyczną ograniczyliśmy do przesyłania mniej i lub bardziej oficjalnymi drogami leków i materiałów medycznych pierwszej potrzeby, o które nas proszono.

Nieobliczalna w skutkach napaść Federacji Rosyjskiej na niepodległe i suwerenne państwo Ukrainę skłoniła Stowarzyszenie do przekazania leków, sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, środków higienicznych, odzieży. Na prośbę Agaty Schornborn z Akademickiego Ruchu Misyjnego transportu na Ukrainę do szpitala w Tarnopolu podjął się Pan Zbigniew Strzeżywój-Burzyński  (zdjęcie) oraz Andrzej Dembiński.

Materiały medyczne – głównie leki – przekazaliśmy również Fundacji Centrum Polsko-Ukraińskie w Krakowie. Wsparliśmy także darami medycznymi Parafię B. Miłosierdzia w Krakowie oraz Sierociniec Jazłowiec.

Spełnienia wszystkich marzeń,
Zadowolenia z siebie,
Radości życiowej
I aby każdy kolejny dzień
Był Dniem Kobiet
Życzę Wam …. wspaniałe,
Niepowtarzalne Panie!

Marian Kopciuch
Przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

W dniu 17 lutego 2022 r. w Przychodni SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie odbyło się spotkanie z Panią Anną Cherner-Drieux, radcą polityczną Ambasady Francji, i Panem dr hab. Radosławem Ptaszyńskim, historykiem i socjologiem, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z przygotowaniem wystawy z okazji rocznicy Pierwszego Europejskiego Spotkanie Wschód-Zachód „Medycyna Humanitarna i Prawa Człowieka”, które odbyło się w Krakowie w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 1990 roku. Gospodarzem i współorganizatorem była polska filia Médecins du Monde w Krakowie.

Symbolicznym efektem Spotkania stało się podpisanie przez wszystkich delegatów wspólnej deklaracji w postaci Europejskiej Karty Działań Humanitarnych, zwanej przez prasę europejską Kartą Krakowską.

Spotkanie Europejskie w Krakowie było dla polskiego Stowarzyszenia Lekarze Świata niezwykle ważnym wydarzeniem, rzutującym na dalszą naszą działalność. Opublikowanie Europejskiej Karty Działań Humanitarnych uznano za wydarzenie doniosłe nie tylko w skali Europy, ale i świata.

Na zakończenie naszego spotkania Szanownym Gościom wręczono monografię „Lekarze Nadziei z pomocą bez granic” autorstwa prof. Zbigniewa Chłapa.

 

dr n. med. Marian Kopciuch
Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei