Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LEKARZE NADZIEI

Z powodu pandemii Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LEKARZE NADZIEI odbędzie się on‑line.
Celem Zebrania jest głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok.

Działając na podstawie §15 ust.8 Statutu Stowarzyszenia LEKARZE NADZIEI, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 20 lutego 2021 r. zawiadamiam że 25-03-2021 r. odbędzie się trybie on‑line Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie o godz. 18:00. W przypadku braku wymaganej liczby członków uczestniczących on‑line, ustala się termin drugi na godz. 18.30.

Link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom drogą mailową lub SMS, przed rozpoczęciem obrad.

Porządek obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia przez Przewodniczącego Zarządu Głównego SLN.

2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (głosowanie jawne).

3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego zebrania (głosowanie jawne).

4. Wybór komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne).

5. Przyjęcie informacji od przewodniczącego komisji skrutacyjnej w sprawie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania do prawomocności obrad i zdolności do głosowania.

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok.

7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań (głosowanie jawne).

8. Zamknięcie zebrania.

Za Zarząd
Przewodniczący ZG SLN
dr n. med. Marian Kopciuch

11 lutego 2021 roku ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Światowy Dzień Chorego ustanowił w 1992 r. św. Jan Paweł II.

To święto skłania do zadumy i wspomnienia tych, którzy cierpią, jak i tych, którzy chcą to cierpienie ukoić.

W tym dniu gościliśmy TVP Kraków z p. red. Anną Kaszewską – nagrywano przebieg pracy Przychodni dla Bezdomnych i Ubogich SLN w Centrum Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Wiadomo, że niskie temperatury zwiększają ryzyko pogorszenia stanu zdrowia oraz zagrożenia śmiercią szczególnie u osób dotkniętych bezdomnością.

Poniższe fotografie z dnia 11 lutego 2021 r. uwidaczniają przypadki, w których niesiemy pomoc chirurgiczną udzieloną dla bezdomnych w Przychodni SLN.

Wszystkim, którzy doświadczają choroby czy tez szczęśliwie wracają do zdrowia, życzymy pogody ducha i wytrwałości mimo przeciwności losu.