W ostatnim czasie dotarło do nas pełne wdzięczności podziękowanie Sióstr posługujących na Ukrainie – Krysowicach.

Podziękowanie to, dotyczy naszego wsparcia podopiecznych Sióstr czyli chorych i ubogich mieszkańców Krysowic, dotkniętych wojną na Ukrainie.

Wsparcie to, polegało na przekazaniu potrzebnych leków oraz materiałów medycznych, które okazały się niezbędne dla ludzi będących pod opieką Sióstr.

autor J.B.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 18 ust.1 pkt.7 Statutu Stowarzyszenia Lekarze Nadziei Zarząd Główny Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym

na dzień 29 czerwca 2024 roku na godz.11:45

Zgodnie z § 15 pkt.12 Statutu Stowarzyszenia jeśli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa członków, wówczas w drugim terminie może ono obradować bez względu na liczbę obecnych.
Przewidywany drugi termin Walnego Zebrania

29 czerwca 2024 roku godz.12:00

Miejsce obrad: Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie ul. Smoleńsk 4, II p.
Wejście na salę obrad wg aktualnej listy członków stowarzyszenia za okazaniem dokumentu tożsamości.

Udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym posiadają Członkowie, którzy mają opłacone składki członkowskie do miesiąca czerwca 2024r.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty na Zwyczajne Walne Zebranie Członków będą zamieszczone na stronie www stowarzyszenia pod adresem www.sln.org.pl.

Liczymy na Państwa obecność !

W imieniu Zarządu Głównego SLN
Przewodniczący
Dr n. med. Marian Kopciuch

W czwartek 23 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SLN.

Podczas posiedzenia przedstawiono postępy w realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Miejską Kraków pn. „Świadczenie usług doraźnej pomocy medycznej, i doraźnej pomocy przedmedycznej oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i materiały medyczne w lokalu/lokalach Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Podjęto również uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się:

29 czerwca 2024
godz. 11:45
Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
ul. Smoleńsk 4, Kraków

Formalne zawiadomienie znajduje się pod adresem: skan / tekst