W dniu 6 maja 2022 r. w auli im. św. Jana Pawła II Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odbyła się uroczysta gala „Miłosierny Samarytanin Roku”.

W kategorii pracownicy służby zdrowia, dla których pomoc chorym jest powołaniem, a nie tylko rutynowym wykonywaniem obowiązków, wśród nagrodzonych znaleźli się członkowie SLN.

Statuetki Miłosiernego Samarytanina Roku 2022 otrzymali dr n.med. Małgorzata Woś oraz dr n.med. Marian Kopciuch.

Więcej, w materiale Kroniki Krakowskiej – https://krakow.tvp.pl/60042152/wybrano-milosiernych-samarytan-roku-2022

W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei mieszczącej się budynku w Centrum Dzieła św. Ojca Pio gościliśmy p. Elżbietę Kois-Żurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Podczas spotkania przedstawiono w skrócie podsumowanie działalności Oddziału Krakowskiego SLN w roku 2021 oraz zapoznano z pracą naszej Przychodni. Dla podkreślenia – spotkanie odbywało się podczas przyjmowania pacjentów przez lekarzy, psychologów i pielęgniarki, wykonywania opatrunków, badań USG i wydawania bezpłatnie leków dla zdiagnozowanych w tym dniu pacjentów oraz recepturowych.

Zaproszenie Pani Dyrektor do naszej Przychodni było związane również z pismem warszawskich członków stowarzyszenia przesłanym do Prezydenta Miasta Krakowa.

Na zakończenie podarowano p. Dyrektor plakat, który był przedstawiony przez Przewodniczącego ZG SLN dr n.med. Mariana Kopciucha podczas X Kongresu Polonii Medycznej i III Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich, który w 2019 r. odbył się w Gdańsku.