W czwartek 23 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SLN.

Podczas posiedzenia przedstawiono postępy w realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Miejską Kraków pn. „Świadczenie usług doraźnej pomocy medycznej, i doraźnej pomocy przedmedycznej oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i materiały medyczne w lokalu/lokalach Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Podjęto również uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się:

29 czerwca 2024
godz. 11:45
Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
ul. Smoleńsk 4, Kraków

Formalne zawiadomienie znajduje się pod adresem: skan / tekst

laptop, na ekranie strona NFZ

Wczoraj na świetlicy Dzieło Pomocy św. Ojca Pio odbyła się prelekcja piel. Zofii Zacharowej – koordynatorki pracy pielęgniarek w Przychodni SLN.

Prelekcja była skierowana do studentów Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, kierunek: zarządzanie w służbach społecznych II rok, specjalność: asystentura medyczna, którzy odbywają w SLN nieodpłatne praktyki.

Nieodpłatne praktyki są integralną częścią procesu edukacji i powinny być realizowane w administracji lub w ramach czynności organizacyjnych. Celem kierunku jest wykształcenie przyszłej kadry wspierającej działalność leczniczą w zakresie profesjonalnej obsługi administracyjnej. Odbywając praktyki student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu administracyjnej obsługi pacjenta, kompetencji pracowników niemedycznych pracujących w placówce: asystent lekarza, rejestracja, biuro obsługi pacjenta.

Jakiś czas temu studenci tejże uczelni odwiedzili przychodnię przy ul. Smoleńsk 4 w ramach wizyt studyjnych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio, zrealizowanych przez dr Karinę Rożek.

tekst: J.B.
foto: materiały SLN