Spotkanie opłatkowe

W dniu 13 grudnia 2019 r. lekarze, pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” oraz zaproszeni goście – spotkali się w Centrum Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio. Uroczystość otworzył dr Marian Kopciuch – Przewodniczący ZG SLN, następnie zabrał głos brat Grzegorz Marszałkowski – dyrektor Dzieła Pomocy Św. Ojca.  

Po modlitwie łamano się opłatkiem i śpiewano kolędy. Podziwiano też i wychwalano mistrzowskie, tradycyjne dania wigilijne serwowane przez siostrę Bernadettę z Kuchni Społecznej s. Samueli .

W czasie uroczystości przypomniano także – w prezentacji slajdów – ważniejsze wydarzenia roku 2019 w  działalności Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”.

Na zakończenie spotkania zabrał również głos Honorowy Członek SLN, prof. dr med. Zbigniew Chłap.

***

W TYM SZCZEGÓLNYM CZASIE TRADYCYJNIE ŻYCZĘ, ABY RADOSNY OKRES BOŻEGO NARODZENIA BYŁ ŹRÓDŁEM SPOKOJU, RADOŚCI i REFLEKSJI. NIECH NADCHODZĄCY NOWY ROK 2020 PRZYNIESIE NAM NOWE SIŁY I WYTRAWAŁOŚĆ W NASZEJ PRACY I W NASZYCH STARANIACH, NIECH PRZYNIESIE ZMIANY TYLKO NA LEPSZE, WYBORY TYLKO TRAFNE I ZJEDNA NAM  WIELU NOWYCH, TYLKO PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ.

dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG SLN

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Kraków i Miastem Frankfurt nad Menem o współpracy w dziedzinie pomocy społecznej, w dniach 9-13 września 2019 r. przebywała w naszym mieście delegacja z Niemiec. Tematyka wizyty dotyczyła pomocy i wsparcia dla osób bezdomnych w Krakowie.

Wizyta miała miejsce 12 września 2019 r. w siedzibie Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei dr n. med. Marian Kopciuch dokonał prezentacji działalności Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich, a następnie delegacja miała okazję przyjrzeć się pracy lekarzy podczas przyjęć pacjentów.

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei otrzymało od przewodniczącego delegacji zaproszenie do złożenia w przyszłym roku wizyty we Frankfurcie nad Menem.

III Światowy Dzień Ubogich

Biedni nie są numerami, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie.” – fragment orędzia Papieża Franciszka na III Światowy Dzień Ubogich.

          Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Panem Jakubem Kwaśnikiem, Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei czynnie włączyło się w obchody 3 Światowego Dnia Ubogich w dniach 14-17 listopada 2019 roku w Krakowie.

          Przyjęcia pacjentów w ww. dniach z Małego Rynku odbywały się w Przychodni SLN dla Ubogich i Bezdomnych przy wzmożonej obsadzie lekarskiej i pielęgniarskiej. Zgłaszający się ubodzy po badaniu lekarskim otrzymywali bezpłatnie leki, wykonywano małe zabiegi chirurgiczne (najczęściej owrzodzenie podudzi) oraz zaopatrywano rany.

          Warto zaznaczyć, że z pośród pacjentów jeden ze względu na stan zagrażający życiu  został skierowany do szpitala. Koszty naszego udziału oceniamy w granicach 6-7 tys. zł.

          Należy przypomnieć, że Stowarzyszenie Lekarze Nadziei jest Organizacją Pożytku Publicznego i po raz kolejny udowodniło potrzebę akcji humanitarno-charytatywnych dla ludzi w potrzebie w zagrożeniu zdrowia i życia.