14-te Urodziny Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

„Tak jak urodziny świętuje się w gronie najbliższych, tak i 14. rocznicę ustanowienia Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przeżywaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi – wolontariuszami, braćmi kapucynami, siostrami felicjankami oraz zaprzyjaźnionymi organizacjami.

We wspomnienie Ojca Pio, tj. 23 września spotkał nas wyjątkowy przywilej. W naszym centrum przy ulicy Smoleńsk powitano relikwie św. Ojca Pio oraz bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Uroczystość była częścią uroczystości 50. rocznicy śmierci Ojca Pio oraz 100. rocznicy otrzymania przez niego stygmatów.

– Osoby bezdomne razem z nami i wszystkimi czcicielami św. Ojca Pio łączą się w modlitwie i czuwaniu w tym Jubileuszowym roku stu lat od otrzymania przez naszego patrona stygmatów i pięćdziesięciu lat od jego przejścia do domu Ojca – powiedział dyrektor Dzieła br. Grzegorz Marszałkowski OFM Cap. – Obecność relikwii naszego Patrona jest znakiem jego modlitewnego wsparcia dla naszych wszelkich działań – dodał.

Relikwie świętego Ojca Pio umieszczone zostały w atrium budynku Dzieła przy ul. Smoleńsk 4, w którym znajdują się m.in.: łaźnia, pralnia, garderoba, świetlica i punkt doradztwa zawodowego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz Kuchnia Społeczna im. Siostry Samueli, prowadzona przez siostry felicjanki.

Obok relikwii św. Ojca Pio umieszczono relikwiarz bł. Marii Angeli Truszkowskiej CSSF, założycielki Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego. Siostry felicjanki prowadzą kuchnię społeczną, z której korzystają osoby ubogie i potrzebujące. – Siostry z inspiracji bł. Matki Angeli prowadzą tę kuchnię już od 1872 roku. Najpierw działanie kuchni skierowane było na osoby starsze, potem w krótkim czasie pojawili się też młodzi studenci. I tak jak siostry wtedy zorientowały się, żeby ludziom potrzebującym pomagać na miarę możliwości, tak robią do dziś – zauważa s. Alina Płoszczyca – przełożona prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Relikwie umieszczono w przestrzeni dostępnej dla wszystkich przychodzących, zarówno do Dzieła, jak i do stołówki. – Centralnym miejscem naszego budynku przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie jest atrium, w którym chcemy stworzyć taką przestrzeń do modlitwy i wyciszenia. Relikwie będą tu obecne, aby nam nieustannie przypominać, że naszym powołaniem jest świętość – twierdzi br. Marszałkowski. – Wierzymy, że dla nas i naszych podopiecznych tego typu obecność obu świętych i błogosławionych przypominać będzie, by słowo przemieniać w czyn oraz że zmiana w życiu zawsze jest możliwa – podsumowuje s. Płoszczyca.

Centrum przy ulicy Smoleńsk działa od 23 września 2013 roku. Wtedy też Kuchnia Społeczna Siostry Samueli przeniosła się tu ze swojej poprzedniej siedziby.”

Źródło: Strona Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

W tym uroczystym dniu uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Fot. Paulina Stępień

Serdeczne gratulacje

rzeczniklogo

Dnia 10 października 2018 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” przez Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara.

Paniom:

Stanisławie Łukasik

Róży Czempas

Krystynie Stopczyńskiej

Janinie Gałwie

Są lekarkami, działają jako wolontariuszki w warszawskiej Przychodni dla Bezdomnych. Kochają ludzi, noszą w sobie pasję pomagania innym. Ratują zdrowie i pomagają ocalić poczucie godności. Każdego pacjenta traktują z najwyższym szacunkiem i sympatią, bez względu na jego stan czy sytuację życiową.

Przychodnia dla Bezdomnych została założona w 1994 roku przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”. To niezależne stowarzyszenie niosące pomoc medyczną ludziom w zagrożeniu zdrowia i życia w każdych warunkach. Jego działalność, dokonania oraz heroiczne przykłady odwagi na całym świecie są godne uznania – niosą ludziom nadzieję. Pokazują jak można profesjonalnie i skutecznie pomagać najuboższym i najbardziej dotkniętym przez los. Zwłaszcza, gdy inni się od nich odwracają albo lekceważą ich cierpienia.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w dniu 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

Serdecznie gratulujemy tak zaszczytnej nagrody i dziękujemy za wspaniałą pomoc na rzecz najuboższych.

uroczystosc

SPRAWOZDANIE z II Międzynarodowej Konferencji Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (2-nd ICPMS in Poprad)

W dniach 21-23 września w Popradzie na Słowacji odbyła się Druga Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (2-nd ICPMS) poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa biomedycznego człowieka.

Konferencja pod tytułem „BIOMEDICAL SECURITY – A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR A MULTIFACETED PROBLEM” odbyła się pod Patronatem Honorowym Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, natomiast Komitet Honorowy konferencji stanowili:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Prof. dr hab. Jacek Sapa

Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Prezes ZG PTFarm

Prof. dr hab. Janusz Pluta

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Przewodniczący Komitetu Naukowego ‒ Prof. dr hab. Dariusz Adamek

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ‒ Prof. UJ dr hab. Bożena Muszyńska
W konferencji wzięło udział: 80 uczestników z Polski, Słowacji i Węgier prezentujących: 11 wykładów oraz 77 doniesień, w tym 23 krótkie doniesienia ustne oraz 54 postery elektroniczne.

Na zaproszenie prof. dr hab. Władysława Opoki, jednym z wykładowców był Przewodniczący ZG SLN dr n. med. Marian Kopciuch

zrzut