Podziękowanie

Serdeczne podziękowanie za pomoc w działalności Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, zwłaszcza w pracy Przychodni dla Bezdomnych i Ubogich przy ul. Smoleńsk 4, przesyłamy pracownikom ochrony zdrowia przychodni i szpitali w Krakowie, a w szczególności pracownikom Pogotowia Ratunkowego – zespołowi przy ul. Kościuszki 49 oraz pracownikom mundurowym Policji i Straży Miejskiej.

Szczególne słowa podziękowania za wzorową pomoc i współpracę należą się też Dyrekcji i Pracownikom Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.

Dzięki Państwa zrozumieniu i zaangażowaniu mogliśmy realizować program pomocy społecznej ludziom najbardziej jej potrzebującym, ratować zdrowie i  życie ludzkie oraz dawać tak potrzebną – NADZIEJĘ. 

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

„Podzielmy się ciepłem” – finał akcji

          

Krakowskie organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „podzielmy się ciepłem”. W tym roku  środki trafiły do 29 organizacji, które 4 grudnia 2019 r. odebrały symboliczne czeki. Powoływany każdego roku Komitet ds. akcji społecznej „podzielmy się ciepłem‘’ opracowuje listę organizacji, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie.
W oparciu o tą listę prezydent miasta wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe  pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym. Podczas uroczystego finału organizacje pozarządowe zakwalifikowane do otrzymania wsparcia otrzymały symboliczne czeki.
W gronie zakwalifikowanych i nagrodzonych znalazło się Stowarzyszenie Lekarze Nadziei.                                      

                           

GRATULACJE

Prezes okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Robert Stępień został uhonorowany medalem Gloria Medicinae – najwyższym wyróżnieniem  przyznawanym  przez Polskie Towarzystwo Lekarskie.

Ceremonia odbyła się 25 października w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

W gronie tegorocznych laureatów z OIL znaleźli się również dr n. med. Jerzy Friediger oraz dr Eugeniusz Muciek.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a w szczególności Prezesowi Robertowi Stępniowi, który czynnie wspiera działalność Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

Dr n. med.  Marian Kopciuch

Przewodniczący

ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei