23 czerwca w ogrodzie Braci Kapucynów w Krakowie odbył się grillo-piknik Dzieła Pomocy św. Ojca Pio na który zaproszeni zostali Pracownicy, Wolontariusze oraz Przyjaciele współpracujący z dziełem.

Niedzielne popołudnie, wspaniałe słońce, pięknie udekorowane stoły ze wspaniałym jedzeniem, wcześniej wspólna Msza Święta – tak Dzieło Pomocy św. Ojca Pio podziękowało wszystkim swoim Pracownikom, Wolontariuszom i Przyjaciołom za kolejny rok wspólnej pracy.

Po uroczystym grillowaniu w ogrodzie,  w przestrzeniach na ul. Loretańskiej odbyła się długo wyczekiwana TOMBOLA, w której organizatorzy zagwarantowali wspaniałe nagrody. Oczywiście nie mogło zabraknąć silnej reprezentacji Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei z Przewodniczącym – dr n.med. Marianem Kopciuchem, dyrektorem biura – Andrzejem Lorencem oraz Beatą Hinczyca – pracownikiem Biura ZG.  Niestety nie udało się wygrać, jednak przyszły rok będzie należał do nas.

tekst: J.B.
foto: archiwum Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

W dniach 7-8 czerwca w Trzemesznie odbyła się XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa, której tematem były problemy psychospołeczne dzieci i młodzieży w kontekście interwencji kryzysowej zdrowia psychicznego.

Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego do Trzemeszna zjechali się lekarze i specjaliści z całego kraju zajmujący się problemami psychospołecznymi w kontekście interwencji kryzysowej i zdrowia psychicznego. Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili także pracowników naukowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, NFZ, policjantów, duchownych, pielęgniarki, nauczycieli oraz osoby zainteresowane niesienie pomocy dzieciom i młodzieży pozostającej w kryzysie psychicznym.

Podczas uroczystych sesji naukowych zaprezentowało się około trzydziestu  specjalistów, wśród nich także przewodniczący Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei – dr n. med. Marian Kopciuch z tematem „Analiza wybranych czynników i warunków zachowań w rozwoju z okresu młodości osób, które dokonały samobójstwa w jednostkach penitencjarnych w Polsce”. Uczestnicy konferencji aktywnie uczestniczyli w dyskusjach oraz z zainteresowaniem przysłuchiwali się wystąpieniu Przewodniczącego SLN, który jest równocześnie prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.

Na szczególną uwagę zasłużyło także wystąpienie Prof. AJP dr hab. Adama Czabańskiego – Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego w Warszawie, który podjął ze zgromadzonymi na auli dyskusję w kontekście tematu „ Samobójstwa dzieci i młodzieży w Polsce” oraz ich przeciwdziałaniu.

autor: J.B.

W ostatnim czasie dotarło do nas pełne wdzięczności podziękowanie Sióstr posługujących na Ukrainie – Krysowicach.

Podziękowanie to, dotyczy naszego wsparcia podopiecznych Sióstr czyli chorych i ubogich mieszkańców Krysowic, dotkniętych wojną na Ukrainie.

Wsparcie to, polegało na przekazaniu potrzebnych leków oraz materiałów medycznych, które okazały się niezbędne dla ludzi będących pod opieką Sióstr.

autor J.B.