14 listopada 2023 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad dokumentem lokalnym.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów Strategią Rozwoju Usług Społecznych, polityką publiczną do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poinformował o rozpoczęciu prac nad Lokalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Gminy Miejskiej Kraków.
Według dokumentu, usługi społeczne, zgodnie z wytycznymi UE w tym zakresie, powinny być organizowane w sposób, który zapewni najbardziej przyjazne i optymalne warunki realizacji pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Stąd też przyjęto, że usługi społeczne powinny mieć charakter bardziej zdeinstytucjonalizowany, co przekłada się na rozwój usług realizowanych w środowisku lokalnym – miejscu zamieszkania. Całość aktualnych działań w obszarze polityki społecznej, zwłaszcza w sferze rozwoju usług społecznych, jest podejmowanych przy uwzględnieniu idei deinstytucjonalizacji.

W związku z tym, odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad dokumentem lokalnym, który będzie obejmował przyszłe kierunki rozwoju usług społecznych realizowanych w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli przedstawicieli Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei – dr n.med. specjalista neurochirurg Marian Kopciuch, dr n.med. specjalista chirurg Janusz Legutko oraz dyrektor biura ZG – Andrzej Lorenc. W toku dyskusji wielokrotnie zabierał głos dr Janusz Legutko, zaś dr M.Kopciuch odniósł się do omawianych problemów oraz przedstawił trudności z udzielaniem pomocy osobom na progu wykluczenia społecznego.

Organizatorzy przyjęli argumenty Stowarzyszenia i zaproponowali kolejne spotkanie poświęcone wyłącznie problemom bezdomności i pomocy osobom na progu wykluczenia społecznego.

autor J.B.

20 sierpnia 2023 roku na łamach krakowskiego wydania Gościa Niedzielnego ukazał się obszerny artykuł dotyczący Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei. Pani redaktor Monika Łącka w rozmowie z przewodniczącym Stowarzyszenia – dr Marianem Kopciuchem i dr Małgorzatą Woś przekonują jak bardzo ważną zdaje się być misja naszego Stowarzyszenie, zwłaszcza w dzisiejszych, niepewnych czasach.

Zapraszamy do lektury: https://krakow.gosc.pl/doc/8435894.Kawal-ciezkiej-i-pieknej-roboty

6 maja 2023 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej swoje 80-te urodziny obchodził – mjr Zbigniew Strzeżywój Burzyński – Przewodniczący Rady Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich i Komendant Małopolskiej Kawalerii w barwach 21PUN, społecznik z ogromną wrażliwością, zawsze otwarty na drugiego człowieka.

Mjr Zbigniew Strzeżywój Burzyński od zawsze zaangażowany w sprawy ludzi, mimo licznych zajętości nigdy nie zapomina o tych, najbardziej potrzebujących. Od wielu lat harcmistrz, inżynier, organizator wielu imprez lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Były pilot szybowcowy, skoczek, zawodnik judo, instruktor jazdy konnej, grotołaz i taternik, żeglarz pełnomorski i łapacz gadów, wędrowiec świata. Zasłużony obywatel miasta Krakowa, Wiednia i Kalwarii Zebrzydowskiej. Kawaler Orderu Uśmiechu, Pro Memoria, Złotego Krzyża Zasługi i Krzyża Zasługi dla ZHP. I jak samo o sobie mówi : „Młody Emeryt”.

Jubileusz Jego 80 – tych urodzin to doskonały moment by choć na chwilę pochylić się nad jego ogromnymi zasługami dla Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei. Od zawsze możemy liczyć na Jego pomoc i wsparcie, którego nigdy nie odmawia. Jego ogromna wrażliwość i empatia stanowią jego ogromną siłę oraz uznanie mieszkańców Miasta Krakowa i ogromną wdzięczność podopiecznych Stowarzyszenia. Niecodziennie spotyka się w jednym człowieku tyle wspaniałych cech społecznika, intelektualisty i patrioty.

Podczas jego uroczystych urodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej, obecni na jubileuszu: przewodniczący ZG SLN – dr n.med. Marian Kopciuch oraz dyrektor biura ZG SLN – Andrzej Lorenc, podziękowali Panu Zbigniewowi za jego ogromną pomoc i wsparcie i życzyli kolejnych, tak wspaniałych jubileuszy, będących kwintesencją pasji, zaangażowania i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka. Parafrazując słowa Oscara Wilde’a „ Bo w życiu chodzi przede wszystkim oto, być trochę niemożliwym” – podobnie jak nasz dostojny Jubilat.

autor J.B.