laptop, na ekranie strona NFZ

Wczoraj na świetlicy Dzieło Pomocy św. Ojca Pio odbyła się prelekcja piel. Zofii Zacharowej – koordynatorki pracy pielęgniarek w Przychodni SLN.

Prelekcja była skierowana do studentów Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, kierunek: zarządzanie w służbach społecznych II rok, specjalność: asystentura medyczna, którzy odbywają w SLN nieodpłatne praktyki.

Nieodpłatne praktyki są integralną częścią procesu edukacji i powinny być realizowane w administracji lub w ramach czynności organizacyjnych. Celem kierunku jest wykształcenie przyszłej kadry wspierającej działalność leczniczą w zakresie profesjonalnej obsługi administracyjnej. Odbywając praktyki student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu administracyjnej obsługi pacjenta, kompetencji pracowników niemedycznych pracujących w placówce: asystent lekarza, rejestracja, biuro obsługi pacjenta.

Jakiś czas temu studenci tejże uczelni odwiedzili przychodnię przy ul. Smoleńsk 4 w ramach wizyt studyjnych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio, zrealizowanych przez dr Karinę Rożek.

autor: J.B.
foto: materiały SLN

koszyk z pisankami

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, przesyłamy w imieniu Stowarzyszenia Lekarze Nadziei najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, nadziei i odnowy a przede wszystkim pokoju i nieustającej wiary w lepsze jutro.

Spirometria jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc. Wykonanie badania spirometrycznego poprzez spirometr jest nieodłącznym elementem diagnostyki i oceny przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak astma i POChP. 

19 marca w przychodni dla osób ubogich w kryzysie bezdomności na ul. Smoleńsk 4 darczyńcy: Franciszek Łażeński, Rafał Kopeć, Stanisław Wojtas oraz Antoni Bojarski przekazali na ręce przewodniczącego ZG SLN – dr n.med. Mariana Kopciucha i dyrektora biura – Andrzeja Lorenca spirometr. Wszystko to, dzięki ogromnemu zaangażowaniu dr Macieja Dendury, który po raz kolejny pośredniczył w przekazaniu profesjonalnego sprzętu medycznego dla naszej przychodni.

Spirometria jest badaniem bezpiecznym, można ją wykonywać nawet u zdrowych osób w ramach badań profilaktycznych. Przeciwwskazania do spirometrii dzielą się na bezwzględne, czyli sytuacje, w których nie wolno jej wykonywać i względne, czyli takie stany, w których nie powinno się jej wykonywać.Dzięki temu badaniu można przede wszystkim sprawdzić pojemność i objętości płuc oraz na ocenić przepływ powietrza, znajdującego się w płucach i oskrzelach przy różnorodnych fazach cyklu oddechowego.

autor J.B.