14 listopada 2023 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad dokumentem lokalnym.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów Strategią Rozwoju Usług Społecznych, polityką publiczną do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poinformował o rozpoczęciu prac nad Lokalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Gminy Miejskiej Kraków.
Według dokumentu, usługi społeczne, zgodnie z wytycznymi UE w tym zakresie, powinny być organizowane w sposób, który zapewni najbardziej przyjazne i optymalne warunki realizacji pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Stąd też przyjęto, że usługi społeczne powinny mieć charakter bardziej zdeinstytucjonalizowany, co przekłada się na rozwój usług realizowanych w środowisku lokalnym – miejscu zamieszkania. Całość aktualnych działań w obszarze polityki społecznej, zwłaszcza w sferze rozwoju usług społecznych, jest podejmowanych przy uwzględnieniu idei deinstytucjonalizacji.

W związku z tym, odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad dokumentem lokalnym, który będzie obejmował przyszłe kierunki rozwoju usług społecznych realizowanych w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli przedstawicieli Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei – dr n.med. specjalista neurochirurg Marian Kopciuch, dr n.med. specjalista chirurg Janusz Legutko oraz dyrektor biura ZG – Andrzej Lorenc. W toku dyskusji wielokrotnie zabierał głos dr Janusz Legutko, zaś dr M.Kopciuch odniósł się do omawianych problemów oraz przedstawił trudności z udzielaniem pomocy osobom na progu wykluczenia społecznego.

Organizatorzy przyjęli argumenty Stowarzyszenia i zaproponowali kolejne spotkanie poświęcone wyłącznie problemom bezdomności i pomocy osobom na progu wykluczenia społecznego.

autor J.B.

Do pobrania: Protokół ze spotkania