W czwartek 23 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SLN.

Podczas posiedzenia przedstawiono postępy w realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Miejską Kraków pn. „Świadczenie usług doraźnej pomocy medycznej, i doraźnej pomocy przedmedycznej oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i materiały medyczne w lokalu/lokalach Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Podjęto również uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się:

29 czerwca 2024
godz. 11:45
Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
ul. Smoleńsk 4, Kraków

Formalne zawiadomienie znajduje się pod adresem: skan / tekst