Koncert dla Trzech Króli

Koncert dla Trzech Króli – charytatywny Koncert połączony z kwestą dla podopiecznych Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”.

W dniu 6 stycznia 2020 r. już po raz szósty w Bazylice Mariackiej odbył się ,,Koncert dla Trzech Króli”. Organizacji Koncertu podjęło się Stowarzyszenie ,,TAK – Kraków ‘’, którego prezesem jest Ireneusz Raś, poseł na sejm RP.

Zaproszenie i zapewnienie wspaniałej oprawy Koncertu zawdzięczamy archiprezbiterowi Bazyliki Mariackiej w Krakowie, ks. dr. Dariuszowi Rasiowi oraz rektorowi Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr. hab. Stanisławowi Krawczyńskiemu.

Koncert otworzył ks. dr Dariusz Raś, który w krótkim, ujmującym słowie wstępnym przedstawił działalność Stowarzyszenia „Lekarzy Nadziei” i cel charytatywnego Koncertu.

Krzysztof Głuchowski – dyrektor Teatru im. J. Słowackiego, w sposób niezwykle profesjonalny i dowcipny wprowadził Koncert w świąteczny nastrój, przedstawił znakomitych solistów – Ilonę Szczepańską i Stana Breckenridge’a oraz Big Band Akademii Muzycznej pod kierownictwem Wojciecha Groborza. Znakomite partie solistów, jak i wprost rewelacyjne wykonania Big Bandu AM wzbudziły podziw słuchaczy, czego dowodem były gromkie brawa oraz bisy.

Na zakończenie wspaniałego Koncertu pos. Ireneusz Raś, Marian Kopciuch – przewodniczący SLN i ks. dr Dariusz Raś – wyrazili wdzięczność wszystkim wykonawcom Koncertu, organizatorom, sponsorom, jednostkom Straży Pożarnej i wolontariuszom Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”.

Kwota zebranych pieniędzy przez wolontariuszy podczas Koncertu wyniosła 5 895,94 zł oraz 100 euro – i w całości zostanie przekazana na pomoc medyczną dla ludzi bezdomnych, podopiecznych Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Podziękowanie

Serdeczne podziękowanie za pomoc w działalności Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, zwłaszcza w pracy Przychodni dla Bezdomnych i Ubogich przy ul. Smoleńsk 4, przesyłamy pracownikom ochrony zdrowia przychodni i szpitali w Krakowie, a w szczególności pracownikom Pogotowia Ratunkowego – zespołowi przy ul. Kościuszki 49 oraz pracownikom mundurowym Policji i Straży Miejskiej.

Szczególne słowa podziękowania za wzorową pomoc i współpracę należą się też Dyrekcji i Pracownikom Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.

Dzięki Państwa zrozumieniu i zaangażowaniu mogliśmy realizować program pomocy społecznej ludziom najbardziej jej potrzebującym, ratować zdrowie i  życie ludzkie oraz dawać tak potrzebną – NADZIEJĘ. 

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

„Podzielmy się ciepłem” – finał akcji

          

Krakowskie organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „podzielmy się ciepłem”. W tym roku  środki trafiły do 29 organizacji, które 4 grudnia 2019 r. odebrały symboliczne czeki. Powoływany każdego roku Komitet ds. akcji społecznej „podzielmy się ciepłem‘’ opracowuje listę organizacji, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie.
W oparciu o tą listę prezydent miasta wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe  pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym. Podczas uroczystego finału organizacje pozarządowe zakwalifikowane do otrzymania wsparcia otrzymały symboliczne czeki.
W gronie zakwalifikowanych i nagrodzonych znalazło się Stowarzyszenie Lekarze Nadziei.