10 lutego 2020 r. mieliśmy przyjemność gościć dra Dariusza Kościelniaka – Wiceprezesa ORL w Krakowie.

Dr Dariusz Kościelniak oglądał pomieszczenia Przychodni SLN dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie, zapoznał się ze strukturą działalności przychodni oraz wyposażeniem gabinetów specjalistów z zakresu geriatrii, kardiologii, ginekologii, laryngologii, neurologii/neurochirurgii, psychiatrii, psychologów, pracownią USG, ambulatorium chirurgicznym, punktem aptecznym. Żywo interesował się działalnością gabinetu stomatologicznego.

Tego samego dnia zapoznał się z Aptecznym Punktem Charytatywnym nieodpłatnego wydawania leków na os. Dywizjonu 303, pawilon nr 1 w Krakowie, gdzie nasi podopieczni zaopatrują, się w leki niereceptorowe, realizują recepty, materiały i drobny sprzęt medyczny dla osób niepełnosprawnych.

Zakończenie wizyty dr Dariusza Kościelniaka odbyło się w siedzibie ZG SLN przy al. Pokoju 7, zakończone rozmową w mojej obecności z p. Lucyną Wrońską Dyrektorem Biura – przedstawiono trudności finansowe stowarzyszenia, braki sprzętowe – zwłaszcza drukarek.

W imieniu firmy „Ancomed” dr Dariusz Kościelniak zakupił i przekazał dla Stowarzyszenia dwie laserowe drukarki – za co serdecznie dziękujemy.

Na ręce Wiceprezesa ORL dra Dariusza Kościelniaka złożyłem podziękowanie za kolejne wsparcie i pomoc w działalności Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, które udziela Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.

Dr med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG SLN      

                                

       27 stycznia 2020 r. w Przychodni dla Bezdomnych SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie odbyło się spotkanie z dr med. Krystyną Rotkiewicz z Wilna, z którą Stowarzyszenie współpracuje od 1990 r. W spotkaniu uczestniczyli prof. A. Nowak, dr Marian Kopciuch oraz Lucyna Wrońska.

Dr Krystyna Rotkiewicz jest szczególnie zaangażowana w utrwalaniu pamięci o ś.p. Profesorze K. Pelczarze, wybitnym polskim uczonym, zamordowanym w wileńskich Ponarach w 1943 r.

W 2019 r. dr med. Krystyna Rotkiewicz została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

W 2019 r. odznaczenia za działalność społeczną otrzymali kolejni członkowie SLN:

1. Zbigniew Chłap – Medal „Dziękujemy za Wolność‘’ – przyznany przez Stowarzyszenie „Sieć Solidarności‘’, Medal Stulecia „Polonia Rediviva” – przyznany przez Prezydenta RP,

2. Anna Grajcarek – Medal „Dziękujemy za wolność‘’ – przyznany przez Stowarzyszenie „Sieć Solidarności‘’.