Walne Zebranie Członków SLN

W dniu 8 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Zebranie zostało zwołane celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

W zebraniu wzięło udział 24 Członków SLN. Po zapoznaniu się Członków z protokołem Głównej Komisji Rewizyjnej SLN, nastąpiło głosowanie i głosami 24 za i 0 przeciw, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SLN

Do Wszystkich Członków
Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków w dniu 8 czerwca 2019 roku (sobota) o godz. 11.00.

Miejsce obrad Zebrania: Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych
i Ubogich SLN, ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Porządek Zebrania oraz szczegóły są dostępne poniżej:

Uczestnicy spotkania otrzymają książkę autorstwa Pana Prof. Zbigniewa Chłapa pod tytułem „Lekarze Nadziei z pomocą bez granic” (Wydawca – Medycyna Praktyczna Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, www.mp.pl).

Miłosierny Samarytanin roku 2018

Wyróżnienie w kategorii pracownik służby zdrowia otrzymała Dr med. Maria Sielicka-Gracka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Lekarze Nadziei Oddziału Warszawskiego, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, endokrynolog, lekarz wolontariusz w Przychodni dla Bezdomnych przy ul. Wolskiej 172 w Warszawie. Jej determinacja i chęć niesienia pomocy potrzebującym, kolejny raz została zauważona i nagrodzona.

Statuetkę Miłosiernego Samarytanina roku 2018 w kategorii pracownik służby zdrowia odebrała z rąk kard. Stanisława Dziwisza, lek. Maria Maciaszek, wieloletnia była kierownik Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich mieszczącej się w budynku Centrum Pomocy Św. Ojca Pio, gdzie pracowała dla Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

Stowarzyszenie składa serdeczne gratulacje Obu Paniom, za wkład w pomoc najuboższym i bezdomnym.

Postawa i czyny tych wspaniałych lekarek są godne naśladowania.

Gratulujemy serdecznie.

Źródło zdjęć z wydarzenia: www.gosc.pl