Serdeczne gratulacje

rzeczniklogo

Dnia 10 października 2018 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” przez Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara.

Paniom:

Stanisławie Łukasik

Róży Czempas

Krystynie Stopczyńskiej

Janinie Gałwie

Są lekarkami, działają jako wolontariuszki w warszawskiej Przychodni dla Bezdomnych. Kochają ludzi, noszą w sobie pasję pomagania innym. Ratują zdrowie i pomagają ocalić poczucie godności. Każdego pacjenta traktują z najwyższym szacunkiem i sympatią, bez względu na jego stan czy sytuację życiową.

Przychodnia dla Bezdomnych została założona w 1994 roku przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”. To niezależne stowarzyszenie niosące pomoc medyczną ludziom w zagrożeniu zdrowia i życia w każdych warunkach. Jego działalność, dokonania oraz heroiczne przykłady odwagi na całym świecie są godne uznania – niosą ludziom nadzieję. Pokazują jak można profesjonalnie i skutecznie pomagać najuboższym i najbardziej dotkniętym przez los. Zwłaszcza, gdy inni się od nich odwracają albo lekceważą ich cierpienia.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w dniu 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

Serdecznie gratulujemy tak zaszczytnej nagrody i dziękujemy za wspaniałą pomoc na rzecz najuboższych.

uroczystosc

SPRAWOZDANIE z II Międzynarodowej Konferencji Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (2-nd ICPMS in Poprad)

W dniach 21-23 września w Popradzie na Słowacji odbyła się Druga Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (2-nd ICPMS) poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa biomedycznego człowieka.

Konferencja pod tytułem „BIOMEDICAL SECURITY – A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR A MULTIFACETED PROBLEM” odbyła się pod Patronatem Honorowym Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, natomiast Komitet Honorowy konferencji stanowili:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Prof. dr hab. Jacek Sapa

Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Prezes ZG PTFarm

Prof. dr hab. Janusz Pluta

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Przewodniczący Komitetu Naukowego ‒ Prof. dr hab. Dariusz Adamek

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ‒ Prof. UJ dr hab. Bożena Muszyńska
W konferencji wzięło udział: 80 uczestników z Polski, Słowacji i Węgier prezentujących: 11 wykładów oraz 77 doniesień, w tym 23 krótkie doniesienia ustne oraz 54 postery elektroniczne.

Na zaproszenie prof. dr hab. Władysława Opoki, jednym z wykładowców był Przewodniczący ZG SLN dr n. med. Marian Kopciuch

zrzut

Reportaż o Stowarzyszeniu Lekarze Nadziei

Dnia 19 września 2018 roku w TVP Kraków został wyemitowany reportaż o Stowarzyszeniu Lekarze Nadziei.

przychodnia3

„W przychodni przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie lekarze i pielęgniarki – wolontariusze – świadczą usługi medyczne osobom wykluczonym społecznie, bezdomnym, ubogim. Apelują też do mieszkańców Małopolski – aby leki, które zalegają na domowych półkach, a nie są wykorzystywane, przynosić osobiście” źródło: strona www.krakow.tvp.pl

Filmik z reportażem :

Strona reportażu (kliknij)