Podczas tegorocznej Gali Liderów organizowanej przez Centrum Obywatelskie w Krakowie nasze Stowarzyszenie zostało uhonorowane pierwszym miejscem w kategorii organizacje!


Poniżej fragment Gali Liderów z wypowiedzią Przewodniczącego Zarządu Głównego SLN dra n. med. Mariana Kopciucha.


Dziękujemy za docenienie naszej pracy!

Zapraszamy do lektury Galicyjskiej Gazety Lekarskiej. Poniżej znajdziemy artykuł wspominający śp. dr. n. med. Czesława Żurowskiego.

O naszym Stowarzyszeniu wspomniano również w dwutygodniku Kraków.pl

IV ŚWIATOWE DNI UBOGICH

Ze względu na pandemię IV Światowe Dni Ubogich odbyły się w zmienionej formule. Zgodnie z ustaleniami Dyrekcji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – przy wzmocnionej obsadzie lekarskiej, farmaceutów i pielęgniarek  zwiększono liczbę przyjęć ubogich i bezdomnych pacjentów w Przychodni SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Zgłaszający się ubodzy pacjenci z całego województwa małopolskiego ,po badaniu lekarskim wg rozpoznanych jednostek chorobowych  otrzymywali bezpłatnie leki, wykonywano małe zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne, kierowano na badania diagnostyczne.

Udzielono 173 pacjentom pomocy medycznej; dwóch pacjentów ze względu na stan zagrażający życiu zostało skierowanych do szpitala. Należy wspomnieć, że nasza działalność ma między innymi charakter osłonowy dla mieszkańców miasta przed przenoszeniem różnych chorób infekcyjnych.

Do przeprowadzenia tej akcji otrzymaliśmy finansowe wsparcie jedynie ze strony OIL w Krakowie oraz pomoc logistyczną Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący

ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei