Podziękowania

Zarząd Główny Stowarzyszenie Lekarze Nadziei dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej za przeprowadzoną przez Młodzież Szkoły zbiórkę materiałów opatrunkowych. Zostaną przekazane ludziom potrzebującym wsparcia lekarskiego, ubogim, bezdomnym, którymi od 30 lat opiekuje się nasze Stowarzyszenie.

Ogromnie cenimy społeczną inicjatywę Dyrekcji i Młodzieży, przekazujemy wyrazy wdzięczności i Dyplom uznania Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

szkola dabrowa gornicza

Akcja „Oddaj leki do apteki”

„Młoda Farmacja” z Wrocławia w styczniu br. przeprowadziła akcję „Oddaj leki do apteki”, w wyniku której nasze Stowarzyszenie otrzymało przesyłkę zawierającą leki, opatrunki i materiały higieniczne dla naszych podopiecznych, ludzi ubogich, bezdomnych.

Jesteśmy bardzo ujęci tak sprawnie przeprowadzoną akcją, której koordynatorem jest Pani Martyna Kocoń. Serdecznie dziękujemy!

Światowe Dni Młodzieży

 

W związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży 2016, Zarząd Główny SLN zgłosił do Biura Organizacyjnego (Pani Magdalena Lisak) gotowość przekazania kilkunastu namiotów 2 i 4 osobowych, środki opatrunkowe, higieny itp.
Ponadto ustalono, że w zabezpieczeniu opieki lekarskiej uczestników ŚDM weźmie udział Przychodnia Lekarska SLN przy ul. Smoleńsk 4 – po ustaleniu zakresu pomocy z lek. med. Marią Maciaszek, Kierownikiem Przychodni.