baner-ukraina

Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Przygotowuje transport materiałów medycznych z pomocą dla poszkodowanej ludności, uchodźców, w tym dzieci przebywających w Ośrodkach Obwodu Iwano-Frankowskiego.
Prosimy zainteresowane instytucje oraz ludzi dobrej woli o przekazywanie do siedziby Stowarzyszenia, Al. Pokoju 7 (w godz. 10.00 – 15.00) tel. (12) 414-30-05,
e-mail:medaid@sln.org.pl:
materiałów opatrunkowych – różnych rodzajów
leków doraźnego stosowania
pampersów – szczególnie dla dzieci od 3 lat do 16 lat
środków odkażających i higieny

PKO BP S.A. I O/Kraków : konto nr 58 1020 2892 0000 5902 0171 3833 , z dopiskiem: Pomoc humanitarna dla Ukrainy.

Liczymy na włączenie się do akcji pomocy ludności, która znalazła się w dramatycznej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

W imieniu Zarządu Głównego SLN
Prof. dr med. Zbigniew Chłap

 

19.05.2015 roku odbyło się w siedzibie SLN spotkanie z Dr Borysem Dudą

przewodniczącym Stowarzyszenia Lekarzy pochodzenia polskiego na Mołdawii. Przyjechał do Krakowa w sprawach organizacji współpracy z SLN (wymiana absolwentów medycyny oraz misji charytatywnej).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 11.05.2015 roku przyznało

Zespołowi Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich SLN dotację w ramach programu FIO.
Tytuł programu: „Profilaktyka prozdrowotna szansą na poprawę standardów życia osób narażonych na marginalizację społeczną w Małopolsce”.

logoMinisterstwo