Współpraca Stowarzyszenia Lekarze Nadziei z Polonią Medyczną Mołdawii (Przew. Dr Borys Duda).

08-05-2015 roku Konkursowy wniosek nt. wymiany studentów i absolwentów medycyny, z Krakowa i Kiszyniowa, w ramach programu EARSMUS opracowała nasza wolontariuszka Monika Królak (Wydz. Lekarski UJ).
Przygotowujemy misję z pomocą charytatywną dla tamt. ośrodków medycznych w Bielcach i Kiszyniowie (jesień, 2015).

 

14.04.2015 roku odbył się w Warszawie Koncert Charytatywny „Jesteśmy Nadzieją”

z udziałem wybitnych artystów – wykonawców. Dochód z Koncertu przeznaczony został na pomoc ludziom bezdomnym i ubogim udzielaną przez Przychodnię Warszawską SLN.

Wyróżnienie

W dniu 20 marca br. pracownicy i wolontariusze Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Warszawie (mgr Agnieszka Fill, lek. med. Arkadiusz Michalski, lek. med. Ewa Opalińska-Ciszek, lek. med. Stanisław Strómiłło, lek. med. Róża Czempas otrzymali wyróżnienie w Plebiscycie „Wolontariat Św. Eliasza” – Miłosierny Samarytanin 2014 roku”.

Gala odbyła się w Auli Jana Pawła II w Łagiewnikach.