Charytatywny XII Koncert Maltański

W dniu 16 marca br. odbył się w Starym Teatrze charytatywny XII Koncert Maltański ZPKM pt. „Czas Honoru”, z udziałem ponad 100 wykonawców Akademii Muzycznej z UW z Wrocławia. Współorganizatorem Koncertu jest Stowarzyszenie Lekarze Nadziei.

Odwiedziny

W dniu 12 marca br. odwiedził nas Pan Alain Michel, francuski działacz społeczny, twórca i organizator charytatywnych misji z pomocą dla ludności polskiej w okresie stanu wojennego (Stow. Amitié Pologne, Equilibre).

Pan A. Michel został odznaczony Krzyżem Solidarności, a w dniu wczorajszym Medalem Fundacji Św. Brata Alberta.