>Powołanie Zespołu ds. Misji Charytatywnych i Humanitarnych

Zarząd Główny SLN na zebraniu w dniu 20.02.2015 powołał „Zespół ds. Akcji Charytatywnych i Humanitarnych SLN”.
W skład Zespołu weszli:

1) Prof. Zbigniew Chłap

2) Teresa Ciecierska – Chłap

3) Dr med. Ewa Marcinkiewicz

4) Dr Krystyna Żurowska

5) Dypl. piel. Anna Grajcarek

6) Mgr farm. Elżbieta Duńska

Zespół pracuje doraźnie celem przygotowania misji: selekcja materiałów medycznych i środki transportu.

Aukcja przedmiotów od darczyńców na balu charytatywnym

W dniu 13.02.br. odbył się BAL zorganizowany przez Stowarzyszenie TAK – Kraków i PO Kraków, na którym przeprowadzono „aukcję” przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców na działalność statutową SLN. W sumie zebrano 4.410 zł. Oczekiwane są dalsze wpłaty.

Koncert dla Trzech Króli

W dniu 6 stycznia 2015 roku o godz. 20,00 odbył się z inicjatywy Stowarzyszenia „TAK Kraków” w Bazylice Mariackiej, Pl. Mariacki 5, charytatywny

„Koncert dla Trzech Króli”.

Wystąpili :

Janusz Radek

Katarzyna Oleś Blacha – sopran

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie

Maciej Tworek – dyrygent