IV ŚWIATOWE DNI UBOGICH

Ze względu na pandemię IV Światowe Dni Ubogich odbyły się w zmienionej formule. Zgodnie z ustaleniami Dyrekcji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – przy wzmocnionej obsadzie lekarskiej, farmaceutów i pielęgniarek  zwiększono liczbę przyjęć ubogich i bezdomnych pacjentów w Przychodni SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Zgłaszający się ubodzy pacjenci z całego województwa małopolskiego ,po badaniu lekarskim wg rozpoznanych jednostek chorobowych  otrzymywali bezpłatnie leki, wykonywano małe zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne, kierowano na badania diagnostyczne.

Udzielono 173 pacjentom pomocy medycznej; dwóch pacjentów ze względu na stan zagrażający życiu zostało skierowanych do szpitala. Należy wspomnieć, że nasza działalność ma między innymi charakter osłonowy dla mieszkańców miasta przed przenoszeniem różnych chorób infekcyjnych.

Do przeprowadzenia tej akcji otrzymaliśmy finansowe wsparcie jedynie ze strony OIL w Krakowie oraz pomoc logistyczną Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący

ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Pożegnanie Dr. med. Czesława Żurowskiego

W dniu 8 września 2020 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie żegnaliśmy Dr. med. Czesława Żurowskiego, Honorowego Członka SLN, wieloletniego Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Krakowskiego SLN, Kierownika Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych.

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowną pomoc medyczną. Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka pozostanie niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza. Był obdarzony wyjątkowym zaufaniem społecznym, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Nie da się wyrazić słowami pustki, jaką po sobie pozostawił.
Warto tutaj przytoczyć przesłane pożegnanie prof. Zbigniewa Chłapa o Dr. Czesławie Żurowskim, które odczytałem w czasie mojej mowy pożegnalnej, a które oddają naszą wspólną ocenę tego
wspaniałego człowieka:
„Żegnam Cię dziś, Drogi Przyjacielu i Kolego, i poczytuję sobie za zaszczyt, iż przez długie lata mogłem doceniać Twoje bezinteresowne poświecenie się działalności lekarskiej na rzecz ludzi potrzebujących
pomocy, zwłaszcza bezdomnych i ubogich. Nie znajduję słów dla Twej godnej postawy, dla głębokiej wiary w człowieka, dla którego zawsze miałeś życzliwy uśmiech i słowa otuchy. Głęboko wierzę, że
Twa szlachetna postać pozostanie dla nas żywym i niezapomnianym wzorem. NON OMNIS MORIAR…”

Tłumy zgromadzone na Jego ostatniej drodze były potwierdzeniem, jak wyjątkowym był człowiekiem.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

ś+p

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dra n. med. Czesława Żurowskiego

Honorowego Członka Stowarzyszenia Lekarze Nadziei,

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowna pomoc medyczną

w Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie.
Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka
pozostanie dla nas niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza.

Msza św. za Zmarłego dra n. med. Czesława Żurowskiego odbędzie się
we wtorek, 8 września 2020 roku o godzinie 11.00
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego
na miejsce wiecznego spoczynku .

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia

składa

Zarząd Główny i członkowie Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

W dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie ZG SLN przy al. Pokoju 7 w Krakowie odbyło się spotkanie pracowników Apteki Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej (ul. Na Błonia 1 w Krakowie) z pracownikami Charytatywnego Punktu Wydawania Leków na os. Dywizjonu 303 w Krakowie. Celem spotkania było przekazanie części leków Apteki SPO im. Anny Fiszerowej dla Charytatywnego Punktu Wydawania Leków SLN.

Dla przypomnienia – Apteka SPO od początku pandemii zawiesiła swoją działalność w związku z zamknięciem Przychodni. Uczestnicy spotkania – w większości działający od czasu powstania Solidarności – wspominali początki działalności, podkreślali olbrzymią pomoc w dostawie leków ze strony krajów Europy Zachodniej, a w szczególności Francji, Włoch i Niemiec. Obecnie pomoc ta przebiega w znacznie ograniczonym zakresie i głównie dotyczy okresowych dostaw leków z Niemiec i Włoch.

Punktem kulminacyjnym spotkania było podziękowanie ze strony uczestników spotkania dla kończącej pracę Pani mgr Elżbiety Duńskiej – wieloletniej kierowniczki Charytatywnego Punktu Wydawania Leków SLN.

Z dużą przyjemnością informujemy, że nasza Koordynator pracy w Przychodni SLN dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych p. Zofia Zachara otrzymała dyplom Ambasador Profilaktyki, nadany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

GRATULUJEMY

24 listopada w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbyło się „I Forum działalności lekarzy w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej świadczonej za granicą”. Dawno w Izbie lekarze nie mówili o swojej pracy z tak ogromną pasją i z tak widoczną satysfakcją. Opowiadali bowiem o pomocy medycznej i humanitarnej udzielanej chorym w najbiedniejszych lub dotkniętych tragediami zakątkach świata, o niesieniu zdrowia i radości ludziom, którzy wcześniej nie mieli żadnej szansy uzyskania porady lekarskiej czy choćby pielęgniarskiej.

Gości powitał w Izbie prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Robert Stępień, natomiast prowadzili spotkanie wiceprezes ORL Marzena Ksel-Teleśnicka, pomysłodawczyni i organizatorka Forum, oraz Jakub Belina-Brzozowski, przedstawiciel Polskiej Misji Medycznej.

O swojej pracy w różnych zakątkach świata na rzecz najuboższych, dotkniętych wojną, katastrofami lub kataklizmami opowiadali tegoroczni absolwenci Collegium Medicum UJ Sara Gawłowska, Monika Szczepanik i Marcin Ciszek, lekarki dentystki Kinga Haczyk i Aneta Wach z Krakowa, dr Jerzy Friediger, członek Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców ORL, która także przyczyniła się do organizacji Forum. Działalność Polskiej Fundacji dla Afryki przedstawił Mateusz Gurbiel, a o programach realizowanych przez Fundację Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. Prof. Teresy Adamek-Guzik i Jana Guzika opowiedziała Dominika Kondyjowska. W Forum udział wzięli także radiolog Marcin Kiszka ze Stowarzyszenia Leczymy z Misją, członek ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, oraz Ewa Piekarska-Dymus i lek. dent. Katarzyna Błądek-Grzelczak z Polskiej Misji Medycznej. Głos zabrał także dr Marian Kopciuch, przewodniczący Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, które m.in. prowadzi w Krakowie przychodnię dla osób bezdomnych i ubogich, przypominając, że nie tylko w Afryce są potrzebujący.

W spotkaniu wzięła udział też przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, naczelnik Wydziału Programowego Departamentu Współpracy Rozwojowej Anna Godlewska.

Forum dostarczyło mnóstwo wiedzy i refleksji. Dlatego doktor Marzena Ksel-Teleśnicka zapowiedziała na przyszły rok kolejne takie spotkanie.

Źródło: https://oilkrakow.pl/i-forum-lekarzy-dzialajacych-w-ramach-pomocy-humanitarnej/

14 listopada 2023 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad dokumentem lokalnym.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów Strategią Rozwoju Usług Społecznych, polityką publiczną do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poinformował o rozpoczęciu prac nad Lokalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Gminy Miejskiej Kraków.
Według dokumentu, usługi społeczne, zgodnie z wytycznymi UE w tym zakresie, powinny być organizowane w sposób, który zapewni najbardziej przyjazne i optymalne warunki realizacji pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Stąd też przyjęto, że usługi społeczne powinny mieć charakter bardziej zdeinstytucjonalizowany, co przekłada się na rozwój usług realizowanych w środowisku lokalnym – miejscu zamieszkania. Całość aktualnych działań w obszarze polityki społecznej, zwłaszcza w sferze rozwoju usług społecznych, jest podejmowanych przy uwzględnieniu idei deinstytucjonalizacji.

W związku z tym, odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad dokumentem lokalnym, który będzie obejmował przyszłe kierunki rozwoju usług społecznych realizowanych w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli przedstawicieli Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei – dr n.med. specjalista neurochirurg Marian Kopciuch, dr n.med. specjalista chirurg Janusz Legutko oraz dyrektor biura ZG – Andrzej Lorenc. W toku dyskusji wielokrotnie zabierał głos dr Janusz Legutko, zaś dr M.Kopciuch odniósł się do omawianych problemów oraz przedstawił trudności z udzielaniem pomocy osobom na progu wykluczenia społecznego.

Organizatorzy przyjęli argumenty Stowarzyszenia i zaproponowali kolejne spotkanie poświęcone wyłącznie problemom bezdomności i pomocy osobom na progu wykluczenia społecznego.

autor J.B.