IV ŚWIATOWE DNI UBOGICH

Ze względu na pandemię IV Światowe Dni Ubogich odbyły się w zmienionej formule. Zgodnie z ustaleniami Dyrekcji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – przy wzmocnionej obsadzie lekarskiej, farmaceutów i pielęgniarek  zwiększono liczbę przyjęć ubogich i bezdomnych pacjentów w Przychodni SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Zgłaszający się ubodzy pacjenci z całego województwa małopolskiego ,po badaniu lekarskim wg rozpoznanych jednostek chorobowych  otrzymywali bezpłatnie leki, wykonywano małe zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne, kierowano na badania diagnostyczne.

Udzielono 173 pacjentom pomocy medycznej; dwóch pacjentów ze względu na stan zagrażający życiu zostało skierowanych do szpitala. Należy wspomnieć, że nasza działalność ma między innymi charakter osłonowy dla mieszkańców miasta przed przenoszeniem różnych chorób infekcyjnych.

Do przeprowadzenia tej akcji otrzymaliśmy finansowe wsparcie jedynie ze strony OIL w Krakowie oraz pomoc logistyczną Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący

ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Pożegnanie Dr. med. Czesława Żurowskiego

W dniu 8 września 2020 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie żegnaliśmy Dr. med. Czesława Żurowskiego, Honorowego Członka SLN, wieloletniego Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Krakowskiego SLN, Kierownika Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych.

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowną pomoc medyczną. Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka pozostanie niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza. Był obdarzony wyjątkowym zaufaniem społecznym, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Nie da się wyrazić słowami pustki, jaką po sobie pozostawił.
Warto tutaj przytoczyć przesłane pożegnanie prof. Zbigniewa Chłapa o Dr. Czesławie Żurowskim, które odczytałem w czasie mojej mowy pożegnalnej, a które oddają naszą wspólną ocenę tego
wspaniałego człowieka:
„Żegnam Cię dziś, Drogi Przyjacielu i Kolego, i poczytuję sobie za zaszczyt, iż przez długie lata mogłem doceniać Twoje bezinteresowne poświecenie się działalności lekarskiej na rzecz ludzi potrzebujących
pomocy, zwłaszcza bezdomnych i ubogich. Nie znajduję słów dla Twej godnej postawy, dla głębokiej wiary w człowieka, dla którego zawsze miałeś życzliwy uśmiech i słowa otuchy. Głęboko wierzę, że
Twa szlachetna postać pozostanie dla nas żywym i niezapomnianym wzorem. NON OMNIS MORIAR…”

Tłumy zgromadzone na Jego ostatniej drodze były potwierdzeniem, jak wyjątkowym był człowiekiem.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

ś+p

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dra n. med. Czesława Żurowskiego

Honorowego Członka Stowarzyszenia Lekarze Nadziei,

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowna pomoc medyczną

w Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie.
Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka
pozostanie dla nas niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza.

Msza św. za Zmarłego dra n. med. Czesława Żurowskiego odbędzie się
we wtorek, 8 września 2020 roku o godzinie 11.00
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego
na miejsce wiecznego spoczynku .

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia

składa

Zarząd Główny i członkowie Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

W dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie ZG SLN przy al. Pokoju 7 w Krakowie odbyło się spotkanie pracowników Apteki Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej (ul. Na Błonia 1 w Krakowie) z pracownikami Charytatywnego Punktu Wydawania Leków na os. Dywizjonu 303 w Krakowie. Celem spotkania było przekazanie części leków Apteki SPO im. Anny Fiszerowej dla Charytatywnego Punktu Wydawania Leków SLN.

Dla przypomnienia – Apteka SPO od początku pandemii zawiesiła swoją działalność w związku z zamknięciem Przychodni. Uczestnicy spotkania – w większości działający od czasu powstania Solidarności – wspominali początki działalności, podkreślali olbrzymią pomoc w dostawie leków ze strony krajów Europy Zachodniej, a w szczególności Francji, Włoch i Niemiec. Obecnie pomoc ta przebiega w znacznie ograniczonym zakresie i głównie dotyczy okresowych dostaw leków z Niemiec i Włoch.

Punktem kulminacyjnym spotkania było podziękowanie ze strony uczestników spotkania dla kończącej pracę Pani mgr Elżbiety Duńskiej – wieloletniej kierowniczki Charytatywnego Punktu Wydawania Leków SLN.

laptop, na ekranie strona NFZ

Wczoraj na świetlicy Dzieło Pomocy św. Ojca Pio odbyła się prelekcja piel. Zofii Zacharowej – koordynatorki pracy pielęgniarek w Przychodni SLN.

Prelekcja była skierowana do studentów Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, kierunek: zarządzanie w służbach społecznych II rok, specjalność: asystentura medyczna, którzy odbywają w SLN nieodpłatne praktyki.

Nieodpłatne praktyki są integralną częścią procesu edukacji i powinny być realizowane w administracji lub w ramach czynności organizacyjnych. Celem kierunku jest wykształcenie przyszłej kadry wspierającej działalność leczniczą w zakresie profesjonalnej obsługi administracyjnej. Odbywając praktyki student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu administracyjnej obsługi pacjenta, kompetencji pracowników niemedycznych pracujących w placówce: asystent lekarza, rejestracja, biuro obsługi pacjenta.

Jakiś czas temu studenci tejże uczelni odwiedzili przychodnię przy ul. Smoleńsk 4 w ramach wizyt studyjnych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio, zrealizowanych przez dr Karinę Rożek.

autor: J.B.
foto: materiały SLN

koszyk z pisankami

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, przesyłamy w imieniu Stowarzyszenia Lekarze Nadziei najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, nadziei i odnowy a przede wszystkim pokoju i nieustającej wiary w lepsze jutro.