IV ŚWIATOWE DNI UBOGICH

Ze względu na pandemię IV Światowe Dni Ubogich odbyły się w zmienionej formule. Zgodnie z ustaleniami Dyrekcji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – przy wzmocnionej obsadzie lekarskiej, farmaceutów i pielęgniarek  zwiększono liczbę przyjęć ubogich i bezdomnych pacjentów w Przychodni SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Zgłaszający się ubodzy pacjenci z całego województwa małopolskiego ,po badaniu lekarskim wg rozpoznanych jednostek chorobowych  otrzymywali bezpłatnie leki, wykonywano małe zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne, kierowano na badania diagnostyczne.

Udzielono 173 pacjentom pomocy medycznej; dwóch pacjentów ze względu na stan zagrażający życiu zostało skierowanych do szpitala. Należy wspomnieć, że nasza działalność ma między innymi charakter osłonowy dla mieszkańców miasta przed przenoszeniem różnych chorób infekcyjnych.

Do przeprowadzenia tej akcji otrzymaliśmy finansowe wsparcie jedynie ze strony OIL w Krakowie oraz pomoc logistyczną Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący

ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Pożegnanie Dr. med. Czesława Żurowskiego

W dniu 8 września 2020 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie żegnaliśmy Dr. med. Czesława Żurowskiego, Honorowego Członka SLN, wieloletniego Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Krakowskiego SLN, Kierownika Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych.

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowną pomoc medyczną. Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka pozostanie niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza. Był obdarzony wyjątkowym zaufaniem społecznym, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Nie da się wyrazić słowami pustki, jaką po sobie pozostawił.
Warto tutaj przytoczyć przesłane pożegnanie prof. Zbigniewa Chłapa o Dr. Czesławie Żurowskim, które odczytałem w czasie mojej mowy pożegnalnej, a które oddają naszą wspólną ocenę tego
wspaniałego człowieka:
„Żegnam Cię dziś, Drogi Przyjacielu i Kolego, i poczytuję sobie za zaszczyt, iż przez długie lata mogłem doceniać Twoje bezinteresowne poświecenie się działalności lekarskiej na rzecz ludzi potrzebujących
pomocy, zwłaszcza bezdomnych i ubogich. Nie znajduję słów dla Twej godnej postawy, dla głębokiej wiary w człowieka, dla którego zawsze miałeś życzliwy uśmiech i słowa otuchy. Głęboko wierzę, że
Twa szlachetna postać pozostanie dla nas żywym i niezapomnianym wzorem. NON OMNIS MORIAR…”

Tłumy zgromadzone na Jego ostatniej drodze były potwierdzeniem, jak wyjątkowym był człowiekiem.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

ś+p

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dra n. med. Czesława Żurowskiego

Honorowego Członka Stowarzyszenia Lekarze Nadziei,

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowna pomoc medyczną

w Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie.
Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka
pozostanie dla nas niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza.

Msza św. za Zmarłego dra n. med. Czesława Żurowskiego odbędzie się
we wtorek, 8 września 2020 roku o godzinie 11.00
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego
na miejsce wiecznego spoczynku .

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia

składa

Zarząd Główny i członkowie Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

W dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie ZG SLN przy al. Pokoju 7 w Krakowie odbyło się spotkanie
pracowników Apteki Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej (ul. Na Błonia 1 w
Krakowie) z pracownikami Charytatywnego Punktu Aptecznego d. Apteki Darów na os. Dywizjonu
303 w Krakowie. Celem spotkania było przekazanie części leków Apteki SPO im. Anny Fiszerowej dla
Apteki SLN. Dla przypomnienia – Apteka SPO od początku pandemii zawiesiła swoją działalność w
związku z zamknięciem Przychodni. Uczestnicy spotkania – w większości działający od czasu
powstania Solidarności – wspominali początki działalności obu Aptek, podkreślali olbrzymią pomoc w
dostawie leków ze strony krajów Europy Zachodniej, a w szczególności Francji, Włoch i Niemiec.
Obecnie pomoc ta przebiega w znacznie ograniczonym zakresie i głównie dotyczy okresowych dostaw
leków z Niemiec i Włoch. Punktem kulminacyjnym spotkania było podziękowanie ze strony
uczestników spotkania dla Pani mgr Elżbiety Duńskiej – wieloletniej kierowniczki Charytatywnego
Punktu Aptecznego d. Apteki Darów SLN, kończącej pracę w SLN.

Z prawdziwym żalem  informujemy o śmierci

śp. Ewy Jankowskiej Antczak

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła nasza koleżanka Ewa Jankowska-Antczak – lekarz stomatolog, społecznik, wieloletni członek Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”. 20 lat pracowała jako wolontariuszka w Przychodni dla Bezdomnych przy ul. Wolskiej 172 w Warszawie, lecząc bezpłatnie pacjentów w kryzysie bezdomności i cudzoziemców.
Zaangażowana całym sercem w pomóc najuboższym, wykazywała niezwykłą empatię wobec pacjentów, których przyjmowała w Poradni nawet w czasie niedawnej pandemii Covid – 19 i lockdownu.

Ewa była Człowiekiem o ogromnej dobroci i wielkim sercu. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy, zawsze znalazła czas dla drugiej osoby. Pacjenci Ją uwielbiali.
Odeszła od nas wspaniała kobieta, która żyjąc dzieliła się dobrem.

Odszedł wspaniały człowiek, zdecydowanie za wcześnie co tylko nam uświadamia jak kruche jest życie.
Straciliśmy wspaniałą koleżankę, przyjaciela.

Pozostawiła po sobie pustkę w naszych sercach, której nikt i nic nie jest w stanie wypełnić. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawała otuchy i sprawiała, że zły dzień stawał się dla każdego lepszy.

Nigdy nie zapomnimy Jej promiennego uśmiechu i ciepła, które od Niej biło,

jest to nieodżałowana strata, będziemy dr Ewe Jankowską Antczak nosić w naszej pamięci i sercach na zawsze.

Wolontariusze i Pracownicy Stowarzyszenia Jesteśmy Nadzieją

 

W dniu 6 stycznia 2023 r. na Koncercie dla Trzech Króli w murach Bazyliki Mariackiej spotkaliśmy się po raz dziewiąty.

W koncercie mogliśmy uczestniczyć przy odrestaurowanym ołtarzu głównym autorstwa Wita Stwosza.

Organizatorem wspaniałego wydarzenia muzyczno-sakralnego była Bazylika Mariacka.

Podobnie jak w latach ubiegłych współorganizatorem Koncertu było Stowarzyszenie Tak, Kraków.

Podczas koncertu rozbrzmiewały piękne kolędy w mistrzowskim wykonaniu Magdy Steczkowskiej z towarzyszącym klawiszowym instrumentalnym akompaniamencie w wykonaniu Adama Niedzielnego.

Koncert dla Trzech Króli prowadził w zastępstwie mistrza Krzysztofa Głuchowskiego poseł Ireneusz Raś. Był to bardzo udany debiut.

Tradycyjnie koncert był połączony z kwestą na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Zebrano 8 839,45 PLN oraz 33,45 EUR.

Zachęcamy do dokonania dobrowolnej wpłaty na potrzeby osób ubogich i bezdomnych po przez stronę internetową SLN lub bezpośrednio na podane niżej konto bankowe:

PKO BP S.A. 58 1020 2892 0000 5902 0171 3833

Pamiętajcie, że dar serca który przekazujecie ma wielka moc i może odmienić czyjeś życie.

Wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które nadesłały życzenia świąteczne i noworoczne serdecznie dziękujemy.

W Nowym 2023 Roku życzymy Państwu samych sukcesów, tych osobistych jak i zawodowych.
Realizacji wszystkich noworocznych postanowień, jak również dalekosiężnych planów.

Zarząd Główny SLN