Wizyta posła Ireneusza Rasia

W dniu 19.03.2019 r. w Przychodni Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei  przy ul. Smoleńsk 4 gościliśmy Ireneusz Rasia – posła PO.

Poseł zapoznał się z warunkami pracy lekarzy –wolontariuszy, pielęgniarek na terenie przychodni dla ludzi bezdomnych i ubogich oraz uczestniczył podczas wizyty z jednym z pacjentów .

W tym dniu przyjęto 37 pacjentów, z tego grona dwie osoby ze względu na stan zdrowia, zostały przewiezione karetką pogotowia do szpitali.

Pan poseł Ireneusz Ras od kilku lat jest organizatorem „ Koncert dla Trzech Króli” w Bazylice Mariackiej w Krakowie, podczas którego wolontariusze SLN zbierają pieniądze na działalność medyczną na rzecz bezdomnych i ubogich.

Po zapoznaniu się z działalnością Stowarzyszenia Lekarze Nadziei oraz trudną obecnie sytuacją finansową Stowarzyszenia , kosztami utrzymania Przychodni (m. innymi utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja narzędzi, zakup leków, opatrunków ,koszty badań diagnostycznych pacjentów ,koszty mediów ) obiecał pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz SLN.

Artykuł o SLN w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej

gazeta lekarska 2019

W Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej Nr 1 / 169 (styczeń/luty 2019 r.) ukazał się kolejny artykuł o Naszym Stowarzyszeniu. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury. Przeprowadzono wywiad z Prezesem Stowarzyszenia Lekarze Nadziei dr n. med. Marianem Kopciuchem, w którym opisuje naszą działalność.

Wersja elektroniczna artykułu w formacie PDF:

Koncert dla Trzech Króli – podziękowania


Tego roku mija 30 lat działalności Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei , organizacji powołanej przez Prof. Zb. Chłapa oraz prof. A. Szczeklika.
Stowarzyszenie rozpoczęło intensywną działalność po rejestracji w 1989 r., spiesząc z pomocą ludziom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia ,zarówno w kraju jak i zagranicą, niemal na całym świecie.

W 2018 r. w Warszawie i Krakowie przyjęto około 13 tysięcy pacjentów a w ciągu tych 30 lat około ćwierć miliona pacjentów – to liczby niezwykle, za którymi kryje się ludzkie serca ,oddanie i chrześcijańskie wezwanie – kochaj bliźniego jak siebie samego.
Są to dokonania setek lekarzy ,pielęgniarek, farmaceutów ,personelu medycznego nie tylko w kraju a także na całym świecie – docierali do tych ,którzy potrzebowali ochrony zdrowia i życia a także poszanowania praw ludzkich.
Wolontariusze ze Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei dają potrzebującym ,bezdomnym, ubogim to ,co maja w sercach ;wiedzę dobroć, wrażliwość, wiarę humanitaryzm,oraz tak potrzebną NADZIEJĘ


Podziękowanie

Jako Przewodniczący Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, chciałbym serdecznie podziękować za zorganizowanie już po raz piąty ( od 2015 roku) w murach Bazyliki Mariackiej, Koncertu dla Trzech Króli, poświęconego Naszemu Stowarzyszeniu.

W sposób szczególny dziękuję:

Gospodarzowi Bazyliki Mariackiej Bazyliki Mariackiej, ks. dr Dariuszowi Rasiowi
Jego Magnificencji , Rektorowi Akademii Muzycznej , prof. Stanisławowi
Krawczyńskiemu
,
Przewodniczącemu Stowarzyszenia Tak, Kraków!, Posłowi Ireneuszowi Rasiowi,
Naszym wspaniałym Artystom- Przemysławowi Brannemu oraz Gabrieli Świerczek Kurowskiej,
Krzysztofowi Głuchowskiemu– Dyrektorowi Teatru Słowackiego w Krakowie, Prowadzącemu Koncert
Ochotnikom ze Straż Pożarnych z Tropiszowa, Igołomii i Łuczyc,
Rycerzom Kolumba z Krakowa
Pracownikom Bazyliki Mariackiej i Akademii Muzycznej
Wolontariuszom Stowarzyszenia Lekarze Nadziei,

A u progu NOWEGO Roku Życzę
-zmian tylko na lepsze, wyborów tylko dobrych, przyjaciół tylko prawdziwych
i uczuć tylko ciepłych ..
Dr n. med. Marian Kopciuch
Przewodniczący Zarządu Głównego SLN

Wolontariusze zebrali na kweście kwotę 5669,81 PLN , 17,60 EURO oraz 3 RUB

Darczyńcom serdecznie dziękujemy!